Op 18 en 20 januari 2022 zijn belangstellenden van harte welkom om onze online bewonersbijeenkomst bij te wonen. Via een livestream zijn ook onze gebiedspartners Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik aanwezig. We vertellen u graag meer over de manier waarop we de natuurontwikkeling en het natuurbeheer in de uiterwaarden willen vormgeven bij het uitvoeren van de dijkversterking. Ook geven we veel aandacht aan de kansrijke ideeën. Bent u er ook bij?

Programma

De provincie, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer presenteren het verkennende ontwerp voor de uiterwaarden De Bol, Collegewaard en Willige Langerak. Op de website van het waterschap kunt u de ontwerpen inzien. Deze gebiedspartners werken aan een natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden. Het doel van dit project is om in de uiterwaarden de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en biodiversiteit te vergroten. Het waterschap heeft met de gebiedspartners afgesproken om het dijkversterkingsproject Salmsteke-Schoonhoven en het natuurontwikkelingsproject uit te voeren als één integraal, gezamenlijk project.

Daarnaast worden met u de meekoppelkansen besproken, zoals deze zijn verzameld, samen met uw inbreng. Meekoppelkansen zijn kansen die samen met de dijkversterking kunnen worden uitgevoerd, waardoor minder overlast is voor de omgeving. Uw reacties op zowel het ontwerp als de meekoppelkansen worden zeer op prijs gesteld. Op de website www.hdsr.nl/sterkelekdijk/sas vindt u de lijst met alle ingebrachte kansen. Kansrijke ideeën worden in het gezamenlijke ontwerp van de uiterwaarden en de dijk meegenomen.

Uw mening over het eerste ontwerp Uiterwaarden

Het verkennende ontwerp voor de uiterwaarden vindt u op de website van het waterschap. Wilt u hier meer over weten of heeft u aandachtspunten? Tijdens de online bijeenkomsten wordt uitleg gegeven en worden uw vragen beantwoord.  

Aanmelden

U kunt zich tot en met vrijdag 14 januari 2022 inschrijven via de aanmeldknop op de website www.hdsr.nl/sterkelekdijk/salmsteke-schoonhoven, voor één van de vier online sessies:

  • dinsdag 18 januari 19:45 uur - 20.55 uur
  • dinsdag 18 januari 21:00 uur - 22:10 uur
  • donderdag 20 januari 19:45 uur - 20.55 uur
  • donderdag 20 januari 21:00 uur - 22:10 uur

Coronamaatregelen

Als overheden volgen we de coronaregels van de Rijksoverheid, als het gaat om (fysieke) bijeenkomsten. Om deze reden vinden de bijeenkomsten online plaats, via een livestream op Microsoft Teams. Wij hopen u later in 2022 weer live te ontmoeten. Indien de coronamaatregelen het toelaten willen we graag in het nieuwe jaar met u in gesprek, door korte wandelingen te organiseren in de uiterwaarden. We kunnen dan in kleinere groepen door het gebied lopen en het gesprek voeren over de kansen zoals gepresenteerd tijdens de online bijeenkomsten. Zodra meer bekend is over deze wandelingen, sturen we u de uitnodiging per e-mail.

Informatie en contact

Blijf op de hoogte van het project via de website van het waterschap of de digitale nieuwsbrief. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor inschrijven via de website www.hdsr.nl/sterkelekdijk/salmsteke-schoonhoven. Heeft u vragen? Bel of mail gerust, via sterkelekdijk@hdsr.nl of telefoonnummer 06 - 82 94 16 09.