Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil werkzaamheden aan de waterkeringen langs de Vlist en Groote Kerkvliet (waaronder het traject Slangeweg) uitvoeren in het najaar van 2022. Deze plannen staan in het ontwerpprojectplan dat vanaf maandag 10 januari 2022 ter inzage ligt. Belanghebbenden kunnen tot en met 21 februari 2022 een zienswijze indienen.

Op donderdag 20 januari 2022 organiseert het waterschap een digitale informatiebijeenkomst.

Meer informatie over het project en over de informatiebijeenkomst vindt u op de website van het waterschap.