Crisis

Home > Crisis

Crisis

Moet u met spoed uw huis verlaten of kunt u niet meer veilig thuis wonen? Vraag aan familie of vrienden of u bij hen terecht kunt. Lukt dit niet? Dan kan crisisopvang een tijdelijke oplossing zijn.

Als er acuut hulp nodig is:

  • Bel 112 of
  • Bel de politie: 0900-8844 (beide 24 uur per dag bereikbaar)

Bij een acute psychiatrische crisis of een vermoeden daarvan:

  • Bel uw huisarts
  • Buiten kantoortijden: Huisartsenpost Gouda: (0182) 32 24 88 / Huisartsenpost Nieuwegein: (088) 130 96 60

Bij een spoedeisende situatie rond de veiligheid van uw kind of een kind in uw omgeving, of bij huiselijk geweld:

  • Bel Veilig Thuis: (0800) 20 00 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar)

Telefonische en online hulplijnen voor mensen met psychische nood: