Dyslexiezorg

Home > Dyslexiezorg

Dyslexiezorg

Aanvraag dyslexiezorg gemeente Lopik
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de zorg voor kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Jeugdigen (7-12 jaar) kunnen hiervoor in aanmerking komen als een aanvraag is ingediend. De aanvraag wordt niet direct bij de gemeente Lopik ingediend, maar bij de regio Lekstroom. ‘Zien in de klas’ (ZIDK) regelen en beheren dit voor de regio Lekstroom en behandelen de aanvragen voor EED.

Bij de aanvraag dienen de volgende documenten te worden meegestuurd:

  1. Intakelijst basisschool dyslexie, inclusief handtekening;
  2. Intakelijst ouder, inclusief handtekening;
  3. Handelingsplan voor Technisch Lezen en Spelling van het afgelopen jaar, zowel individueel als het groepsoverzicht.
  4. LOVS (scores DMT, Spelling en Rekenen)

De school kan alle vier de documenten sturen naar lekstroom@zienindeklas.nl Indien alle documenten compleet zijn wordt de aanvraag in behandeling genomen.  Het document ‘Proces dyslexiezorg Regio Lekstroom’ geeft inzicht in de te nemen stappen en bevat verwijzingen naar websites voor meer informatie over dyslexie.

Wilt u als ouder een aanvraag doen voor uw kind? Ga dan met de school van uw kind in gesprek en bespreek bovenstaande informatie met hen. Vanuit school kan er een aanvraag worden gedaan.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig