Jeugdreclassering

Home > Jeugdreclassering

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Zij krijgen een persoonlijk begeleidingsplan.
Alleen kinderrechters, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen. Gecertificeerde instellingen voeren de jeugdreclassering uit.

Bel of mail ons

Heeft u vragen over jeugdreclassering? Neem contact op met het Breed Sociaal Loket via telefoonnummer (0348) 55 99 55 of via het