Laag inkomen? Er kan meer dan je denkt!

Home > Laag inkomen? Er kan meer dan je denkt!

Laag inkomen? Er kan meer dan je denkt!

Heeft u een laag inkomen en krijgt u met veel onverwachte kosten te maken, zoals een kapotte wasmachine of een schoolreis van de kinderen, dan kunt u in aanmerking komen voor een minimaregeling. Er zijn verschillende minimaregelingen:

  • het Kindpakket: als u een laag inkomen hebt en inwonende kinderen onder de 18 jaar. Het Kindpakket is bedoeld voor bijvoorbeeld schoolkosten en uitjes;
  • de Individuele Inkomenstoeslag, voor volwassenen;
  • de regeling maatschappelijke participatie;
  • een collectieve zorgverzekering waarbij de gemeente meebetaalt aan de premie van de zorgpolis;
  • de regeling Duurzame Gebruiksgoederen, voor mensen met een pensioen.

Een overzicht van alle minimaregelingen en de voorwaarden ervan vindt u op Werk en inkomen lekstroom - extra's Lopik. U kunt met al uw vragen terecht bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Houd ook de website van de gemeente Lopik en de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad in de gaten. De gemeente geeft daarop regelmatig informatie over regelingen en mogelijkheden.

Bijzondere bijstand

Maakt u door bijzondere omstandigheden kosten die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Uw financiële situatie en persoonlijke omstandigheden bepalen of u bijzondere bijstand krijgt. Belangrijke voorwaarden zijn:

  • vraag bijzondere bijstand aan vóór u kosten maakt;
  • de kosten zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en worden niet op een andere manier vergoed (bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekering);
  • de kosten zijn zo hoog dat u ze niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen.

Een overzicht van alle minimaregelingen en bijzondere bijstand, de voorwaarden ervan en de wijze van aanvragen vindt u op Werk en inkomen lekstroom - extra's Lopik. Ook kunt u met al uw vragen terecht bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Houd ook de website van de gemeente Lopik en de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad in de gaten. De gemeente geeft daarop regelmatig informatie over regelingen en mogelijkheden.

Bel of mail ons

Informeer op tijd naar de mogelijkheden. Neem contact op met Werk en Inkomen Lekstroom, Marianne van Leeuwenstijn via telefoonnummer (0348) 55 99 55 of (06) 46 88 55 97 of via het contactformulier

U kunt ook terecht op het spreekuur van Stichting Pulse.

  • Elke woensdag van 11.30 tot 12.30 uur.
  • In het kantoor van Stichting Pulse in De Schouw, M.A.A. Schakelplein 6, 3411 DJ Lopik.