Participatiewet

Home > Participatiewet

Participatiewet

De Participatiewet  is een wet voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)* en een deel van de Wajong samengevoegd.

Wat biedt de gemeente?
Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. Gemeenten zullen uitgaan van wat mensen wèl kunnen en gaan een grote rol spelen in het vinden en behouden van werk. Juist voor mensen met een beperking is het belangrijk dat zij kunnen groeien in hun werk. Gemeenten bieden waar nodig ondersteuning aan reguliere werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als werk niet mogelijk is dan zet de gemeente in op vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding.

Extra banen
In het sociaal akkoord hebben werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat uiteindelijk om 100.000 extra banen (oplopend tot 2026) in de marktsector. De overheid zorgt tot 2024 nog eens voor 25.000 extra banen. Deze baanafspraak staat los van de 30.000 beschutte werkplaatsen die in de komende jaren worden gecreëerd en los van de arbeidsplaatsen waarop nu Wajongers al werken. Als werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren, treedt een wettelijk quotum in werking. Het quotum houdt in dat op termijn elke werkgever met 25 of meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen open te stellen aan mensen met een arbeidsbeperking. Als de werkgever deze plekken niet invult moet een boete worden betaald.

Meer informatie? Kijk op de website van Werk Inkomen Lekstroom
 

*Sinds 2015 kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen in de sociale werkplaats. Wsw-Werknemers met een dienstbetrekking hielden hun wettelijke rechten en plichten. Gedurende de komende decennia neemt het bestand van Wsw-werknemers door natuurlijk verloop geleidelijk af.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig