Wajong

Home > Wajong

Wajong

De Wajong is voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. Jonggehandicapten krijgen via de Wajong een inkomen en hulp bij het vinden en houden van betaald werk.

Met ingang van 2015 kan alleen nog Wajong worden aangevraagd als u op jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft gekregen en daardoor geen mogelijkheden heeft om te werken. Uitkeringsinstantie UWV beoordeelt of dit voor u geldt.
U kunt Wajong aanvragen bij UWV via deze link.

Heeft u wel mogelijkheden om te werken? Dan komt u niet in aanmerking voor de Wajong, maar dan verwijzen wij u naar Werk en Inkomen Lekstroom. De WIL kan u ondersteunen bij het vinden en behouden van werk.

Hier vindt u meer informatie over een bijstandsuitkering.