Wetten en regelingen

Home > Wetten en regelingen

Wetten en regelingen

Regeling Tegemoetkoming zorgkosten 2020

Sommige mensen moeten extra geld uitgeven omdat ze een chronische ziekte of handicap hebben. Denk aan extra reiskosten, een duurder dieet op voorschrift van een arts, hulpmiddelen of extra uitgaven voor kleding.

Eén keer in het jaar kan de gemeente een financiële bijdrage aanbieden om inwoners te helpen met hun extra (zorg)uitgaven. Daarvoor heeft de gemeente de Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten Gemeente Lopik 2015 vastgesteld.

Voorwaarden

Inwoners van de gemeente Lopik kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente als ze aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • Zij wonen in de gemeente Lopik
  • Zij of hun minderjarig kind (die ook in de gemeente Lopik woont) hebben een chronische ziekte of handicap
  • Het (gezamenlijke) inkomen was in 2019 niet hoger dan de vastgestelde normbedragen voor 2019.

Aanvraagformulier downloaden

Het aanvraagformulier kan medio september 2020 via deze website (www.lopik.nl) worden gedownload en (met de benodigde bijlagen) worden opgestuurd naar de gemeente Lopik.
Medio september zijn ook de normbedragen voor de inkomensgrens voor 2019 bekend.

Aanvraagformulier wordt automatisch toegestuurd

Inwoners die in 2019 al een tegemoetkoming zorgkosten hebben ontvangen, ontvangen medio september 2020 automatisch het verkorte aanvraagformulier met begeleidende brief.

Aanvraagformulier zelf ophalen

Het aanvraagformulier kan medio september 2020 ook opgehaald worden bij de ontvangstbalie van het gemeentehuis.

Uiterlijke inzending aanvraagformulier

De aanvraag (met bijlagen) moet voor 1 december 2020 zijn ingestuurd naar de gemeente Lopik.

Wlz, Wmo en Jeugdwet

Rond hulp en zorg krijgt u met allerlei wetten en regelingen te maken, bijvoorbeeld de Wet Langdurende Zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De medewerkers van het Breed Sociaal Loket kennen die wetten en regelingen. Zij kunnen u bijvoorbeeld ook vertellen of er een eigen bijdrage in de kosten van u wordt verwacht.

Hebt u ondersteuning van de gemeente nodig, dan vraagt de medewerker die aan. Het kan enkele weken duren voordat u weet of u wel of niet voor vergoeding in aanmerking komt. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken.
De medewerkers van het Breed Sociaal Loket:

  • denken met u mee
  • informeren u over bestaande regelingen
  • informeren u over eventuele eigen financiële bijdrage

Meer informatie over wetgeving kunt u ook vinden via de hieronder beschreven onderwerpen:

Jeugd

Wmo

Leerlingenvervoer

Gehandicaptenkaart

Bel of mail ons

Vraag op tijd om hulp. U kunt iedere vraag stellen. Neem contact op met het Breed Sociaal Loket via telefoonnummer (0348) 55 99 55 of via het contactformulier.