Wetten en regelingen

Home > Wetten en regelingen

Wetten en regelingen

Tegemoetkoming zorgkosten bij chronische ziekte of handicap

Sommige mensen moeten extra geld uitgeven omdat ze een chronische ziekte of een handicap hebben. Denk aan extra reiskosten, een duurder dieet op voorschrift van een arts, hulpmiddelen of extra uitgaven voor kleding.

Eén keer in het jaar kan de gemeente een financiële bijdrage aanbieden om inwoners te helpen met hun extra (zorg)uitgaven. Daarvoor heeft de gemeente de ‘Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten Gemeente Lopik 2017’ vastgesteld.

Inwoners van de gemeente Lopik kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

•             Wonend in de gemeente Lopik;

•             Zij of hun minderjarige kind (die ook in de gemeente Lopik woont) een chronische ziekte of handicap hebben;

•             Het (gezamenlijk) inkomen was in 2018 niet hoger dan de door het Rijk vastgestelde normbedragen voor de Wmo 2015.*


Vraagt u een tegemoetkoming aan voor uzelf? Vul dan het 'aanvraagformulier RTZ 2019 inwoner 18+' in en stuur het op naar de gemeente Lopik.

Vraagt u een tegemoetkoming aan voor uw kind? Vul dan het 'aanvraagformulier RTZ 2019 minderjarig kind' in en stuur het op naar de gemeente Lopik.

U vindt de formulieren helemaal onderaan deze pagina!

* Normbedragen:

Pensioengerechtigd en samenwonend, maximaal €24.128 Pensioengerechtigd en alleenstaand, maximaal €17.474
Niet-pensioen gerechtigd en samenwonend, maximaal €35.175 Niet-pensioen gerechtigd en alleenstaand, maximaal €22.873

Wlz, Wmo en Jeugdwet

Rond hulp en zorg krijgt u met allerlei wetten en regelingen te maken, bijvoorbeeld de Wet Langdurende Zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De medewerkers van het Breed Sociaal Loket kennen die wetten en regelingen. Zij kunnen u bijvoorbeeld ook vertellen of er een eigen bijdrage in de kosten van u wordt verwacht.

Hebt u ondersteuning van de gemeente nodig, dan vraagt de medewerker die aan. Het kan enkele weken duren voordat u weet of u wel of niet voor vergoeding in aanmerking komt. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken.
De medewerkers van het Breed Sociaal Loket:

  • denken met u mee
  • informeren u over bestaande regelingen
  • informeren u over eventuele eigen financiële bijdrage

Meer informatie over wetgeving kunt u ook vinden via de hieronder beschreven onderwerpen:

Jeugd

Wmo

Leerlingenvervoer

Gehandicaptenkaart

Bel of mail ons

Vraag op tijd om hulp. U kunt iedere vraag stellen. Neem contact op met het Breed Sociaal Loket via telefoonnummer (0348) 55 99 55 of via het contactformulier.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig