Wetten en regelingen

Home > Wetten en regelingen

Wetten en regelingen

Tegemoetkoming zorgkosten bij chronische ziekte of handicap

Sommige mensen moeten extra geld uitgeven omdat ze een chronische ziekte of handicap hebben. Denk aan extra reiskosten, een duurder dieet op voorschrift van een arts, hulpmiddelen of extra uitgaven voor kleding.

Eén keer in het jaar kan de gemeente een financiële bijdrage aanbieden om inwoners te helpen met hun extra (zorg)uitgaven. Daarvoor heeft de gemeente de Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten Gemeente Lopik 2017 (zie de PDF onderaan deze pagina) vastgesteld.

Voorwaarden

Inwoners van de gemeente Lopik kunnen vóór 1 december 2020 een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente als ze aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • Zij wonen in de gemeente Lopik;
  • Zij of hun minderjarig kind (die ook in de gemeente Lopik woont) hebben een chronische ziekte of handicap;
  • Het (gezamenlijke) inkomen was in 2019 niet hoger dan de, door het college van B&W, vastgestelde normbedragen voor 2019.

Vraagt u een tegemoetkoming aan voor uzelf?

-> Download dan het ‘Aanvraagformulier RTZ 2020 inwoner 18+’ via de PDF onderaan deze pagina en stuur het op naar de Gemeente Lopik.

Vraagt u een tegemoetkoming aan voor uw minderjarige kind?

-> Download dan het ‘Aanvraagformulier RTZ 2020 minderjarig kind’ via de PDF onderaan deze pagina en stuur het op naar de Gemeente Lopik.

Het aanvraagformulier kan ook worden opgehaald bij de ontvangstbalie van het gemeentehuis. Let wel op de aangepaste openingstijden in verband met het coronavirus. Inwoners die in 2019 al een tegemoetkoming voor de zorgkosten hebben ontvangen, ontvangen in week 37 automatisch het verkorte aanvraagformulier.

De normbedragen voor het gezamenlijke inkomen over 2019 bedragen:

- Voor inwoners met een AOW uitkering en samenwonend, maximaal € 24.943,-

- Voor inwoners met een AOW uitkering en alleenstaand, maximaal € 18.131,-

- Voor inwoners zonder AOW uitkering en samenwonend, maximaal € 36.044,-

- Voor inwoners zonder AOW uitkering en alleenstaand, maximaal € 23.438,-


Uiterlijke inzending aanvraagformulier

De aanvraag (met bijlagen) moet vóór 1 december 2020 zijn ingestuurd naar de gemeente Lopik.

Wlz, Wmo en Jeugdwet

Rond hulp en zorg krijgt u met allerlei wetten en regelingen te maken, bijvoorbeeld de Wet Langdurende Zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De medewerkers van het Breed Sociaal Loket kennen die wetten en regelingen. Zij kunnen u bijvoorbeeld ook vertellen of er een eigen bijdrage in de kosten van u wordt verwacht.

Hebt u ondersteuning van de gemeente nodig, dan vraagt de medewerker die aan. Het kan enkele weken duren voordat u weet of u wel of niet voor vergoeding in aanmerking komt. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken.
De medewerkers van het Breed Sociaal Loket:

  • denken met u mee
  • informeren u over bestaande regelingen
  • informeren u over eventuele eigen financiële bijdrage

Meer informatie over wetgeving kunt u ook vinden via de hieronder beschreven onderwerpen:

Jeugd

Wmo

Leerlingenvervoer

Gehandicaptenkaart

Bel of mail ons

Vraag op tijd om hulp. U kunt iedere vraag stellen. Neem contact op met het Breed Sociaal Loket via telefoonnummer (0348) 55 99 55 of via het contactformulier.