De maatregelen die genomen worden tegen de uitbraak van het coronavirus hebben een grote impact op werknemers, zzp’ ers en bedrijven.

Voor sport, beoefening van kunst en cultuur, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open kunnen. Er geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere locaties voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Als gemeente kunnen wij ons voorstellen dat u veel vragen heeft.

Op de website van de Rijksoverheid staat het overzicht van lopende financiële regelingen en regelingen die inmiddels zijn gesloten.

Wethouder Johan van Everdingen: “De coronamaatregelen zorgen ervoor dat veel ondernemers een flinke omzet missen. De gemeente Lopik vindt het enorm pijnlijk en wenst  alle ondernemers veel sterkte toe.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW

Werkgevers kunnen ook voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW aanvragen zodat ze hun personeel kunnen doorbetalen. Deze NOW 6 ligt op een vergelijkbaar niveau als de NOW 5-subsidie die momenteel aangevraagd kan worden. Zo moet een werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben en blijft het vergoedingspercentage 85%. Een aantal zaken moet nog worden uitgezocht. De volledige voorwaarden worden door het kabinet in januari bekend gemaakt. De NOW 6 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

Steun aan zelfstandigen

Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat er voldoende steun is voor zelfstandigen. De eerdere Tozo was ingevoerd om de grote aantallen zelfstandigen snel van bijstand te voorzien. Per oktober is dit, gelet op de afgenomen aantallen, weer de reguliere bijstand voor zelfstandigen, de Bbz. Daarbij zijn enkele voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan deze met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het kabinet heeft deze versoepeling nu ook met drie maanden verlengd tot en met maart 2022. Hiermee worden zelfstandigen geholpen in de overbruggingsperiode, tot hun bedrijf weer op volle sterkte door kan.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)  zijn in het eerste kwartaal van 2022 gelijk aan die van de huidige TVL. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Het maximale subsidiepercentage blijft 100%. Een mkb-onderneming kan maximaal 550.000 euro ontvangen en grotere ondernemingen krijgen maximaal 600.000 euro. Hiervoor heeft het kabinet 1,9 miljard euro gereserveerd.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers was eerder al verlengd tot met 31 januari 2022. Het kabinet beslist in januari of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, lopen wel af per 31 december 2021, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

Onderstaand leest u de belangrijkste wijzigingen en aanvullende financiële maatregelen. Indien u een overzicht van alle steun- en herstelpakketten zoekt, verwijzen wij u door naar de website van de Rijksoverheid.

Overzicht steun- en herstelpakket Rijksoverheid

Van Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) naar Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ)

Per 1 oktober 2021 is de TOZO gestopt.

Voor financiële ondersteuning kunt u een aanvraag doen voor Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

  •  Er zijn 2 vormen van ondersteuning binnen het Bbz:
    • Inkomensondersteuning, afhankelijk van inkomen en huishoudsituatie. Hiervoor geldt geen vermogenstoets. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen.
    • Een lening voor bedrijfskapitaal. Hiervoor geldt een vermogenstoets. Een onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw onderneming kan onderdeel zijn van uw aanvraag.

Meer informatie vindt u op de website van WIL

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Meer informatie vindt u op de websites van de Rijksoverheid en het UWV