De gemeente Lopik is een agrarische gemeente en draagt haar boeren een warm hart toe. De uitdagingen waar onze boeren voor staan met onder andere de stikstofopgave zijn enorm. De gemeenteraad heeft op 6 juli jl. dan ook de motie ‘Help, het platteland gaat ten onder!’ aangenomen. Die gaat over de stikstofopgave in onze gemeente/regio, de impact op de agrarische sector en de constatering dat de gevolgen van deze ingrepen niet alleen de agrariërs maar de economie en de leefbaarheid van het complete landelijk gebied treffen. Deze motie wordt toegestuurd aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van de Provincie Utrecht en de Tweede Kamer.

Ook in ons gebied zijn er uitingen van protest. Het gemeentebestuur neemt dit waar en ziet tegelijkertijd dat daarop door anderen wordt gereageerd. Het gemeentebestuur zal zich ervoor inzetten dat we elkaar hierin blijven vinden, met respect als uitgangspunt.

Om tot een oplossing te komen, hebben verschillende branches een rol en is er vooral ruimte nodig om constructieve gesprekken te voeren. Zo kan men samen kijken of en hoe de doelen kunnen worden gehaald en hoe er zicht kan blijven op een sterke agrarische toekomst.