Sinds 19 september wordt de herhaalprik tegen corona aangeboden aan alle 60-plussers en aan mensen met een ernstig verminderde weerstand. Daarna kan iedereen van 12 jaar en ouder een herhaalprik krijgen als zij daarvoor aan de beurt zijn. Dit kan 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt, dit hangt af van het verloop van de campagne van de eerste groep. 

De herhaalprik kan alleen worden gegeven als de basisserie is afgerond. De basisserie bestaat uit de eerste twee prikken tegen corona, of de eerste prik voor mensen die met Janssen zijn gevaccineerd. Mensen die de basisserie nog niet hebben gehad of nog niet hebben afgerond, kunnen de eerste prikken uit de basisserie nog steeds halen. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter een opleving van het coronavirus kan worden afgeremd.

Wie is aan de beurt

De eerste groepen die worden uitgenodigd zijn mensen met een hoger risico om ziek te worden. Dit zijn:

  • mensen vanaf 60 jaar;
  • mensen vanaf 12 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik;
  • bewoners van zorginstellingen;
  • mensen met het syndroom van Down.

Ook zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact krijgen snel een uitnodiging. In de loop van het najaar kan iedereen van 12 jaar en ouder met de basisvaccinatie(s) een herhaalprik krijgen.

Na het ontvangen van de brief kunt u een afspraak maken, online via planjeprik.nl(externe link) of telefonisch via het telefoonnummer dat in de uitnodigingsbrief staat.

Voor meer informatie kunt u terecht bij GGDrU(externe link).