De gemeente Lopik is gestart met de voorbereidingen van het ophogen van de Rietkraag, omdat er in de Rietkraag al enkele jaren wateroverlast op straat is bij hevige neerslag.

Werkgrens

De werkgrens van het project is weergegeven in onderstaande afbeelding. Het betreft de Rietkraag ter hoogte van huisnummer 48-56 inclusief de kruising en de Zomerkade tot aan de inrit van Zomerkade 2.

Kaartje waarop werkgrens Rietkraag is aangegeven
Werkgrens projectgebied

Onderzoeken

Afgelopen periode zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder inmetingen, veldwerkzaamheden en asfaltboringen. Deze onderzoeken zijn nodig om een volledig beeld te krijgen van de huidige staat van het asfalt, de bodem of het riool.

Momenteel onderzoeken we op welke manier we toekomstige zettingen zoveel mogelijk kunnen beperken.

Herinrichting

Ter hoogte van Rietkraag 48-56 wordt de straat circa 30 tot 40 cm opgehoogd. De ophoging van de straat geeft de mogelijkheid te kiezen voor een nieuwe inrichting. Het bestaande asfalt binnen de werkgrens wordt verwijderd. Hierbij worden op de kruising nieuwe rode klinkers aangebracht en op de Zomerkade wordt het asfalt vervangen door bestaande bestrating. De kruising wordt verhoogd aangebracht in de vorm van een plateau. De parkeervakken ter hoogte van Rietkraag 48-56 worden uitgevoerd in grasbetontegels en ook de bestrating van Rietkraag 48-56 wordt vernieuwd.

In lijn met ons beleid om de gemeente te vergroenen, vervangen we niet noodzakelijke verharding voor groen. Dit betekent dat op een aantal plekken het trottoir vervalt. Dit betreft het trottoir ter hoogte van de slootkant en ter hoogte van Uiterwaard 2, waar we het bestaande groenvak gaan vergroten.

Planning

De werkzaamheden staan gepland in het voorjaar van 2024. Zodra meer bekend is over de herinrichting en de planning van de werkzaamheden, ontvangen de bewoners en belanghebbenden binnen de projectgrens daarover een brief van de aannemer.

Meer informatie

Als u vragen heeft naar aanleiding van bovenstaand bericht dan kunt u een e-mail sturen naar BOR@lopik.nl