Meldpunt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) (21-04-2015)

Home > Afval > Meldpunt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Meldpunt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) (21-04-2015)

Voor de volgende klachten kunt u terecht bij het meldpunt van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Welke watermeldingen doet u bij het waterschap?

  • waterpeil te hoog of te laag;
  • problemen met waterdoorstroming of troebel water;
  • dode dieren (kadavers) of afval in het water;
  • waterverontreiniging, bijvoorbeeld olie, blauwalg of botulisme;
  • illegale (grond)wateractiviteit, bijvoorbeeld zonder vergunning grondwater onttrekken of afvalwater lozen op het oppervlaktewater;
  • ondermaats onderhoud van dijk, kade of kering,waterkant of oever van sloot;
  • schade aan dijk, kade of kering;
  • overlast door rioolwaterzuivering(sinstallatie), bijvoorbeeld stank;
  • overlast door varen of aanmeren;
  • wildgroei van exoten zoals de grote waternavel.

Meldpunt
Tel: (030) 634 58 71, meldingsloket@hdsr.nl,www.hdsr.nl/melding

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig