Samen naar minder afval: tarieven 2018 en omwisselen grijze container (18-10-2017)

Home > Afval > Samen naar minder afval: tarieven 2018 en omwisselen grijze container

Samen naar minder afval: tarieven 2018 en omwisselen grijze container (18-10-2017)

Met ingang van 2017 is de inzamelfrequentie van het huishoudelijk restafval (grijze container) aangepast van tweewekelijks naar driewekelijks inzamelen. Deze maatregel is genomen om te kunnen voldoen aan de landelijke doelstelling om in 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen.

De hoeveelheid restafval per inwoner vertoont inderdaad een dalende tendens, maar de doelstelling is nog niet bereikt. Daarom is besloten om de tarieven van de afvalstoffenheffing verder te differentiëren. Deze financiële prikkel is bedoeld om goed scheiden van afval te belonen met een lager tarief en niet of slecht scheiden te ontmoedigen met een hoger tarief.

GFT-afvalbakje voor uw keuken

Omdat er nog veel GFT-afval in de grijze container wordt gegooid, ontvangt ieder huishouden in de gemeente Lopik een GFT-afvalbakje met composteerbare zakjes voor gebruik in de keuken. Dit zodat etensresten nog beter kunnen worden gescheiden (bruine container) en niet meer in het restafval (grijze container) terechtkomen.

Tarieven 2018

Eenmaal per jaar kunt u uw grijze container gratis omwisselen voor een ander formaat. In de onderstaande tabel vindt u de beschikbare containermaten en bijbehorende bedragen zoals deze gelden in 2018. Bij de keuze van de maat van uw restafvalcontainer kunt u dan ook rekening houden met de nieuwe tariefstructuur.

Inhoudsmaat container

Tarief 2018
(exclusief vast bedrag
van € 100 per huishouden)

Verschil ten opzichte van tarief 2017
40 liter €     0 - €   13,82

80 liter

€   20 - €   11,60
140 liter €   55 - €     7,20
180 liter €   90 + €     1,14
240 liter € 150

+ €   25,59

360 liter € 250 + €   43,63

480 liter

€ 350 + €   65,63

600 liter

€ 500 + € 114,92

Omwisselen grijze container

Hieronder leest u wat u moet doen als u een ander formaat grijze container wil aanvragen.

Kiest u ervoor om uw huidige grijze container te behouden? Dan hoeft u niets te doen.

Kiest u voor een ander formaat container? Geef dan uiterlijk 30 oktober 2017 de volgende gegevens door:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • Het huidige formaat van uw container;
  • Het gewenste nieuwe formaat.

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar meldpunt@lopik.nl. Heeft u geen e-mail? Belt u dan naar (0348) 55 99 55. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 17:00 uur en op vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur.

Wij zullen uw grijze container op één van de inzameldagen in december 2017 of januari 2018 gratis omwisselen. 

Meer informatie/vragen

Meer informatie over afval en het hergebruik van materialen kunt u vinden in de onderstaande bijlage en op www.doemeermetafval.nl.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Meldpunt via tel. (0348) 55 99 55 of e-mail meldpunt@lopik.nl.

Uitkomst sorteeranalyse huishoudelijk restafval

Wat moet in welke bak en informatie over afvalkalender en AfvalWijzer