Tarieven afvalstoffenheffing 2020 en eenmalig gratis omwisselen grijze container (06-11-2018)

Home > Afval > Tarieven afvalstoffenheffing 2020 en eenmalig gratis omwisselen grijze container

Tarieven afvalstoffenheffing 2020 en eenmalig gratis omwisselen grijze container (06-11-2018)

Hieronder informeren wij u over de tarieven afvalstoffenheffing voor 2020 en over de mogelijkheid om uw restafvalcontainer (grijze container) eenmalig gratis om te wisselen voor een ander formaat container.

Vast tarief wordt € 140

De afvalstoffenheffing mag structureel niet meer opbrengen dan de kosten die worden gemaakt voor het inzamelen van afval en alle werkzaamheden die daarmee samenhangen. Ook dit jaar zijn de inkomsten echter structureel lager dan de uitgaven. Daarnaast stijgen de kosten harder dan verwacht, door diverse marktontwikkelingen. De economie groeit, er is meer afval, het Rijk heeft de afvalstoffenbelasting op de verwerking van restafval per 2019 verhoogd en ook de prijzen die wij moeten betalen aan onze afvalinzamelaars stijgen.

Om de afvalstoffenheffing volledig kostendekkend te laten zijn, is er € 275.000 extra nodig. Daarom is het vaste tarief per 2020 vastgesteld op € 140 per huishouden (€ 110 in 2019). Het vaste tarief geldt voor kosten die worden gemaakt voor alle inwoners, ongeacht de hoeveelheid aangeboden afval/grondstoffen.

Variabel tarief

Ook dit jaar vertoont de hoeveelheid restafval per inwoner een dalende trend. Echter nog steeds onvoldoende om te kunnen voldoen aan de landelijke doelstelling om in 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Daarom wordt het variabel tarief nog verder gedifferentieerd. Deze financiële prikkel is bedoeld om slecht of niet scheiden van huishoudelijk afval verder te ontmoedigen door een hoger variabel tarief voor grotere restafvalcontainers te heffen en het variabel tarief voor de kleinere inhoudsmaten op een lager niveau te houden. Hierbij wordt uitgegaan van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Huishoudelijk restafval aanbieden op gemeentewerf kost vanaf 2020 € 3 per aangeboden zak van maximaal 60 liter

Om recht de doen aan het principe ‘de vervuiler betaalt’, kan huishoudelijk restafval vanaf 2020 alleen nog tegen betaling rechtstreeks op de gemeentewerf worden aangeboden. Voor een zak van maximaal 60 liter wordt € 3 in rekening gebracht. Dit bedrag is gebaseerd op het tarief voor de container met een inhoudsmaat van 240 liter en dan omgerekend naar een 60-literprijs.

Deze maatregel is bedoeld voor het huishoudelijk restafval dat normaalgesproken in de restafvalcontainer (grijze kliko) zou moeten worden aangeboden. Overige zaken zoals meubels, matrassen, tuinafval enz. kunnen ook in 2020 gratis worden aangeboden.

Tarieven 2020

Eenmaal per jaar kunt u uw grijze container gratis omwisselen voor een ander formaat.
In de onderstaande tabel vindt u de beschikbare containermaten en de bijbehorende bedragen zoals deze gelden in 2020. Bij de keuze van de maat van uw restafvalcontainer kunt u dan ook rekening houden met de nieuwe tariefstructuur.

Inhoudsmaat container

Variabel tarief 2019(exclusief vast tarief van € 110 per huishouden)

Variabel tarief 2020
(exclusief vast tarief van € 140 per huishouden)

Verschil variabel tarief 2020 met variabel tarief 2019

Totaalbedrag vast en variabel tarief 2020 (inclusief vast tarief van € 140 per huishouden)

40 liter

€     0

€     5

+ €     5

€ 145

80 liter

€   20

€   30

+ €   10

€ 170

140 liter

€   55

€   70

+ €   15

€ 210

180 liter

€ 100

€ 120

+ €   20

€ 260

240 liter

€ 175

€ 215

+ €   40

€ 355

360 liter

€ 300

€ 360

+ €   60

€ 500

480 liter

€ 425

€ 505

+ €   80

€ 645

600 liter

€ 600

€ 700

+ € 100

€ 840

Omwisselen grijze container (huishoudelijk restafval)

Hieronder leest u wat u moet doen als u een ander formaat grijze container wilt aanvragen.

Wat moet u doen?

•   Kiest u ervoor om uw huidige grijze container te behouden?
    Dan hoeft u niets te doen.

•   Kiest u voor een ander formaat container?
    Geef dan uiterlijk 29 november 2019 de volgende gegevens door:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • Het huidige formaat van uw container;
  • Het gewenste nieuwe formaat.

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar meldpunt@lopik.nl. Heeft u geen e-mail? Belt u dan naar (0348) 55 99 55. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Kiest u voor een kleinere inhoudsmaat? Dan wisselen wij uw grijze container op één van de inzameldagen in week 4, 5 en 6 van 2020 gratis om. Tot het moment van wisselen, kunt u uw huidige container blijven gebruiken.

Kiest u voor een grotere inhoudsmaat? Dan wisselen wij uw grijze container op één van de inzameldagen in de periode eind december 2019 tot begin januari 2020 gratis om.

Afvalkalender en app AfvalWijzer

Vanaf eind december 2019 kunt u de afvalkalender ophalen bij de servicebalies van Plus Willemsen Benschop en Plus Van Velzen Lopik, Buurtsuper Dorp66 Polsbroek, de snelbalie van het gemeentehuis Lopik en het afvalbrengstation aan de M.A. Reinaldaweg 21 in Lopik. U kunt de afvalkalender dan ook printen vanaf onze website www.lopik.nl. Ook kunt u de inzameldata voor uw adres raadplegen via de website www.mijnafvalwijzer.nl. Of download de gratis app AfvalWijzer in de appstore op uw telefoon of tablet.

Meer informatie/vragen

Meer informatie over afval en het hergebruik van materialen kunt u vinden op onze website www.lopik.nl/afval en op www.doemeermetafval.nl

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Meldpunt via e-mail meldpunt@lopik.nl of tel. (0348) 55 99 55.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig