Batuwseweg 42 te Lopikerkapel

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvraag > Batuwseweg 42 te Lopikerkapel

Batuwseweg 42 te Lopikerkapel

Dit item is verlopen op 05-04-2021.

Burgemeester en wethouders van Lopik maken op grond van artikel 3.8 Wabo bekend, dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Batuwseweg 42 te Lopikerkapel, vervangende nieuwbouw schuur, 5 februari 2021.

Deze publicatie is alleen ter informatie. De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. Indien voor een omgevingsvergunning een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, dan wordt deze aanvraag nog een keer apart gepubliceerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om gedurende de ter inzage termijn zienswijzen in te dienen.

Nadere informatie
Informatie over deze aanvraag is op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.30 uur telefonisch te verkrijgen bij de Afdeling Strategie, beleid en projecten, tel. 0348-559955.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig