Bekendmaking beleidsregels reiskostenvergoeding en fietsvergoeding voor statushouders 2020

Home > Bekendmakingen > Overige bekendmakingen > Bekendmaking beleidsregels reiskostenvergoeding en fietsvergoeding voor statushouders 2020

Bekendmaking beleidsregels reiskostenvergoeding en fietsvergoeding voor statushouders 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik maken, gelet op artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij in de vergadering van 21 juli 2020 hebben besloten tot de vaststelling van de ‘Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders 2020’.

Op basis van artikel 8:2 onder a Algemene wet bestuursrecht zijn de ‘Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders 2020’, zijnde beleidsregels zoals bedoeld in artikel 1:3 vierde lid juncto afdeling 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, niet vatbaar voor bezwaar en beroep.

Deze beleidsregels zijn op 1 augustus 2020 in werking getreden. De beleidsregels ‘reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders 2015’ vastgesteld op 15 december 2015 komen hiermee te vervallen.

De beleidsregels zijn geplaatst op de website van WIL-Lekstroom en op www.overheid.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig