Lopikerweg Oost 88A te Lopik

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving verlenging beslistermijn > Lopikerweg Oost 88A te Lopik

Lopikerweg Oost 88A te Lopik

Dit item is verlopen op 24-08-2021.
  • Lopikerweg Oost 88A te Lopik, realiseren van een schapenstal, 24 juni 2021. De beslistermijn wordt verlengd in verband met het niet tijdig gereed zijn van de toets aan het buitenplanse afwijkingenbeleid. Door dit besluit wordt de nieuwe uiterste beslisdatum 6 augustus 2021.

De publicaties zijn alleen ter informatie. De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Indien voor een omgevingsvergunning een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, dan wordt deze aanvraag nog een keer apart gepubliceerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om gedurende de ter inzage termijn zienswijzen in te dienen. Informatie over de aanvragen is op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur telefonisch te verkrijgen bij de Afdeling Strategie, beleid en projecten.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig