Visie op de linten

Home > Bouwen en wonen > Visie op de linten

Visie op de linten

Een thematische verkenning van de ontwikkeling van het landelijk gebied

De 'Visie op de linten' is hoofdzakelijk bedoeld ter voorbereiding op het nieuw vast te stellen bestemmingsplan 'Landelijk gebied Lopik'. In de visie wordt ingegaan  op trends en beleidsstandpunten, die worden vertaald naar het nieuwe bestemmingsplan. Dit is echter niet zomaar een bestemmingsplan. Het is een bestemmingsplan met 'verbrede reikwijdte', een innovatief experiment onder de Crisis en herstelwet. Via een plan met 'verbrede reikwijdte' kan de gemeente Lopik, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, werken met de systematiek van deze nieuwe wet.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig