Drukbezochte informatieavond Centrumplan Lopik

Home > Centrum Lopik-dorp > Drukbezochte informatieavond Centrumplan Lopik

Drukbezochte informatieavond Centrumplan Lopik

Op 11 april 2012 organiseerde de gemeente een informatieavond over de bouwplannen voor de herontwikkeling van het centrum van Lopik en inrichtingsplannen van de openbare ruimte. Ruim 150 inwoners en overige belangstellenden waren aanwezig in wijkcentrum De Schouw in Lopik. Vertegenwoordigers van gemeente, ontwikkelaar, architect en ontwerpers van de openbare ruimte presenteerden de plannen en gaven zo persoonlijk mogelijk antwoord op alle vragen.

Na het verplaatsen van de gemeentewerf en de brandweerkazerne vanuit Lopik Dorp naar de locatie aan de M.A. Reinaldaweg, doet zich de mogelijkheid voor te komen tot een kwaliteitsverbetering van het winkelgebied en de directe omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat het winkelaanbod op beperkte schaal kan worden uitgebreid. De kwaliteit van het winkelgebied is gedateerd.

In de plannen die de gemeente met Bogor projectontwikkeling B.V. en Green Real Estate heeft ontwikkeld, wordt de huidige supermarkt de nieuwe locatie voor winkels uit het middenblok. Het middenblok zal worden gesloopt. De PLUS supermarkt verhuist naar een nieuwe, grotere locatie in het centrum, waarbij het laden en lossen van vrachtwagens inpandig plaatsvindt. Er komt 1.950 m2 aan nieuwe winkelruimte bij. Daarnaast worden 78 huizen gebouwd, waarvan 23 grondgebonden woningen en 55 appartementen. Ook worden in totaal 288 parkeerplaatsen gerealiseerd. Er is veel aandacht voor groen in de openbare ruimte.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt sinds 21 maart 2012 tot en met 1 mei 2012 ter inzage. Hiermee is de inspraakprocedure gestart voor de herontwikkeling van het centrum van Lopik. De volledige bestemmingsplanprocedure duurt tot september 2012. Op 2 oktober 2012 zal de gemeenteraad besluiten over het vaststellen van het bestemmingsplan.
Afhankelijk van eventuele vervolgprocedures wanneer beroep bij de Raad van State wordt aangetekend tegen het bestemmingsplan, kan eind 2012 gestart worden met de werkzaamheden.

Voor vragen over dit project heeft de gemeente het e-mailadres centrumplan@lopik.nl beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt binnenkort een wekelijks spreekuur georganiseerd, waarbij een ieder de plannen en tekeningen kan inzien en een toelichting kan krijgen.

Veel belangstelling bouwtekeningen Centrumplan Ook veel belangstelling over de inrichting van de openbare ruimte van het nieuwe winkelcentrum

Veel inwoners bezochten de informatieavond om de nieuwbouwplannen voor winkelcentrum Lopik te bekijken