Aanvragen Corona-OverbruggingsLening

Home > Coronavirus (COVID-19) > Aanvragen Corona-OverbruggingsLening

Aanvragen Corona-OverbruggingsLening

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.  De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op: www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening