Aanvragen Klein Krediet Corona (KKC)

Home > Coronavirus (COVID-19) > Aanvragen Klein Krediet Corona (KKC)

Aanvragen Klein Krediet Corona (KKC)

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal €10.000 en maximaal €50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren.

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op de website van de rijksoverheid.