Brief aan ondernemers en zzp'ers

Home > Coronavirus (COVID-19) > Brief aan ondernemers en zzp'ers

Brief aan ondernemers en zzp'ers

Lopik, 6 mei 2020

Beste ondernemers en zzp’ers in de gemeente Lopik,

Hoe is het met u?
Toen u, voor de één langer geleden dan voor de ander, gemotiveerd, vol enthousiasme en ambitie besloot ondernemer te worden omdat ondernemen u in het bloed zit, kon u zich geen enkele voorstelling maken van de wereld waarin wij ons momenteel bevinden. Helaas hebben we te maken met een nieuwe werkelijkheid. Met een wereld waarin de werkelijkheid van vandaag door het coronavirus morgen alweer is achterhaald. De coronacrisis treft onze samenleving in het hart. Om het aantal slachtoffers te beperken en te zorgen dat de gezondheidszorg het aankan, heeft het kabinet een aantal verstrekkende maatregelen genomen. Daardoor liggen voor zowel grote bedrijven als kleine zelfstandigen grote delen van werk en inkomsten stil. De economische nood is breed en acuut.

Het zijn voor u als ondernemer onzekere en angstige tijden. Sommige bedrijven liggen volledig stil; bij andere bedrijven gaan de zaken op een lager pitje of met aanpassingen door. Juist u als ondernemer bent gewend om aan te pakken, om hard te werken, om risicovolle keuzes te maken en om te incasseren, want ook dat hoort bij ondernemen. Hoe zuur is het dan als dat incasseren niet komt door factoren als marktwerking of bijvoorbeeld het nemen van een verkeerde beslissing, maar door een virus waarvan u de gevolgen niet zelf in de hand heeft. Hoe zuur is het dan dat u wel hard wílt werken en aanpakken maar dat dat vanwege de gestelde coronamaatregelen niet mag.

Toch ervaren wij bij de ondernemers in de gemeente Lopik vooral ook begrip en het besef dat gezondheid en het algemeen belang nu voorgaan. Dat horen we in onze contacten met de Ondernemersvereniging Lopik en bij onze gesprekken met winkeliers. Dat vinden we bewonderenswaardig en daarom willen wij u een hart onder de riem steken.

Dagelijks zet u zich met hart en ziel in voor uw bedrijf dat u wellicht eigenhandig heeft opgebouwd en voor het werk dat nu geheel of gedeeltelijk stilligt. U maakt zich waarschijnlijk zorgen over het voortbestaan van uw bedrijf en voelt zich verantwoordelijk voor uw medewerkers en hun gezinnen. Ongetwijfeld denkt u veel na over de stappen die nodig zijn om uw onderneming door deze nare periode heen te loodsen.

Ook als de maatregelen worden versoepeld, is niet alles zomaar terug bij het oude. Het toewerken naar een samenleving waarin 1,5 meter afstand de nieuwe norm wordt, stelt u ongetwijfeld opnieuw voor flinke uitdagingen. We hebben er vertrouwen in dat u ook daarvoor weer oplossingen vindt. Aanpassings­vermogen, flexibiliteit en creativiteit zijn tenslotte eigenschappen waarover u als ondernemer beschikt.

Als bestuur van de gemeente Lopik leven wij bijzonder met u mee. Met deze brief willen wij u een hart onder de riem steken. Wij wensen u en uw medewerkers veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en hopen dat u na deze nare periode met hernieuwde energie en ondernemerszin weer volledig aan de slag kunt.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;

namens deze,

de burgemeester,                               de wethouder Economische Zaken

(dr. L.J. de Graaf)                              (J.R.C. van Everdingen MSc)

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig