Eigen bijdrage leerlingenvervoer schooljaar 2019/2020

Home > Coronavirus (COVID-19) > Eigen bijdrage leerlingenvervoer schooljaar 2019/2020

Eigen bijdrage leerlingenvervoer schooljaar 2019/2020

De eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer voor de tweede helft van het schooljaar 2019/2020 hoeft nog niet te worden betaald. Het is nog niet duidelijk wanneer de scholen weer opengaan en het leerlingenvervoer weer start. Daarom wordt aan het einde van het schooljaar gekeken hoeveel de ouders aan eigen bijdrage moeten gaan betalen voor de tweede helft van dit schooljaar. Als u de eigen bijdrage inmiddels heeft betaald, vindt aan het einde van het schooljaar een verrekening plaats.

Ontvangt u een kilometervergoeding?

Ouders die aanspraak zouden kunnen maken op leerlingenvervoer maar hun kind(eren) zelf naar school brengen en ophalen, ontvangen normaalgesproken een kilometervergoeding. Deze kilometervergoeding is stopgezet gedurende de periode dat de scholen zijn gesloten. Sommige ouders betalen met het oog op hun inkomen een eigen bijdrage over de kilometervergoeding. Ook hiervoor geldt dat deze eigen bijdrage vooralsnog niet hoeft te worden betaald en dat dit bedrag aan het einde van het schooljaar 2019/2020 wordt verrekend.

Afbeelding spaarvarken

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig