Het coronavirus: updates informatie en maatregelen 2020

Home > Coronavirus (COVID-19) > Het coronavirus: updates informatie en maatregelen 2020

Het coronavirus: updates informatie en maatregelen 2020

Update 8 december 2020

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

Dit betekent dat er thuis nog steeds maximaal drie personen per dag op bezoek kunnen komen. De horeca blijft gesloten. Volwassenen sporten alleen op anderhalve meter afstand. Er blijft een dringend advies om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. En we reizen niet naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk.

Feestdagen

De feestdagen zullen we in kleine en huiselijke kring doorbrengen. Maar met wat creativiteit en vindingrijkheid kunnen we tijdens de feestdagen toch bij elkaar te zijn. Bijvoorbeeld door op verschillende dagen in kleine groepjes bij elkaar te komen, of met een digitale verbinding samen te eten.

Tijdens de feestdagen is het extra belangrijk dat we de basismaatregelen blijven naleven. We houden anderhalve meter afstand van mensen uit een ander huishouden, ook aan tafel of tijdens de viering. Kies waar mogelijk voor de plek met de meeste ruimte, zodat je makkelijker afstand kunt houden. We wassen vaak onze handen, bijvoorbeeld als je ergens binnenkomt of voor je gaat eten. En bij klachten, hoe mild ook, blijven we thuis, gaan niet naar buiten of bij anderen op bezoek en we laten ons testen. Wie besmet is, roept hulp in van anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven.  

Ook bij de voorbereidingen op de feestdagen is dat van belang. Doe gericht inkopen, winkel ’s ochtends of doordeweeks en ga alleen. Gemeenten en winkeleigenaren nemen maatregelen die mensen helpen om zich aan de regels te houden en drukte te beperken.

Veranderingen

Curaçao heeft met ingang van vandaag, 8 december, een oranje reisadvies vanwege corona. Dit betekent dat reizen naar Curaçao wordt afgeraden. Wie terugkomt uit Curaçao gaat in thuisquarantaine.

Vanaf 17 december mogen topsporters in de topsportcompetities (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport) weer trainen en wedstrijden spelen. Voor hen is de nationale competitie belangrijk om aansluiting te houden bij de internationale top. Tijdens het sporten geldt de afstandsmaatregel niet en zij mogen in dit uitzonderlijke geval ook met meer dan vier personen sporten en met meer dan 30 personen in één ruimte zijn. Voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie en topsporters met een status op aangewezen topsportlocaties mochten al trainen en wedstrijden spelen.

Vooruitblik

Tegelijkertijd kijkt het kabinet naar wat wel mogelijk is in de toekomst. Het kabinet wil vanaf half januari gecontroleerde experimenten houden met publiek bij sportwedstrijden en bij theater en zakelijke congressen. Doel is om te onderzoeken hoe we dergelijke evenementen zo veilig mogelijk kunnen inrichten zodra daar weer ruimte voor is.

Vaccineren

Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze vaccins worden toegediend. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep. Deze groep wordt gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten. Na de medewerkers van verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze groepen krijgen de vaccinatie in hun eigen woonomgeving. Iedereen die betrokken is bij de voorbereidingen zet alles op alles om zo vroeg mogelijk in januari de eerste prik te kunnen zetten.

Steunmaatregelen en aandacht voor elkaar

Het virus en de maatregelen hebben forse impact op de samenleving en delen van de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers en werkenden met het steun en herstelpakket. Over de laatste aanpassingen aan de steunmaatregelen geven de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën morgen, 9 december, een nadere toelichting.

Juist tijdens de decembermaand is het van belang om wat extra naar elkaar om te kijken. Vooral mensen die zich eenzaam voelen of mensen die het lastig vinden om te gaan met de gedeeltelijke lockdown, hebben in deze periode extra behoefte aan een telefoontje, bezoek of kaartje. De campagne ‘Aandacht voor Elkaar’ verzamelt initiatieven uit het hele land en verspreidt verhalen die ook anderen kunnen inspireren om iets extra’s te doen voor de mensen om ons heen. Zie de website: www.aandachtvoorelkaar.nl voor meer informatie.

Update 1 december 2020

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) in werking. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een wettelijke basis te bieden. Daarmee is de noodverordening niet langer noodzakelijk.

Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om de noodverordening met ingang van 1 december 2020 in te trekken.

Het besluit tot intrekking van de noodverordening is gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio Utrecht.

Update 18 november 2020

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 18 november 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening COVID-19 afgekondigd die op 18 november 2020 om 23.59 uur in werking treedt.

Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijk beleid en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

Update 17 november 2020

Per 19 november: Gedeeltelijke lockdown gaat verder. Maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken kunnen na een sluiting van 2 weken weer open en we mogen weer sporten in groepslessen. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. We adviseren nog steeds om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is een algehele sluiting van de horeca.

Lees het nieuwsbericht van 17 november in eenvoudige taal.

Houden aan de basisregels

Het volhouden van de basismaatregelen blijft cruciaal om het aantal besmettingen terug te dringen. Wie klachten heeft, ook als ze mild zijn, blijft thuis en laat zich zo snel mogelijk testen. Wie besmet is, roept hulp in van anderen voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven. Iedereen houdt anderhalve meter afstand en wie op een drukke plek is, gaat weg. Er is een dringend advies om niet-medische mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes.

Steunmaatregelen en aandacht voor elkaar

Deze maatregelen hebben forse impact op de samenleving en de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers, werkenden en werkzoekenden met steunmaatregelen. En er is aandacht voor mensen die zich eenzaam voelen of in de financiële problemen raken. Maar het is ook belangrijk dat we ons aan de maatregelen blijven houden. Om zelf gezond te blijven en om anderen gezond te houden. En om ervoor te zorgen dat we zicht krijgen op meer vrijheden in ons dagelijks leven, zolang het coronavirus er nog is – samen zijn met familie en vrienden, samen sporten en samen naar evenementen of een restaurant gaan.

Vooruitzicht

Begin december beslist het kabinet of de maatregelen kunnen worden aangepast. Dat betekent dat sinterklaasvieringen gevierd kunnen worden, maar we houden afstand van anderen en ontvangen maximaal drie personen thuis. Maar met wat creativiteit kunnen wellicht oplossingen worden gevonden om pakjesavond te vieren, bijvoorbeeld in kleine groepjes verspreid over meerdere dagen of via een digitale verbinding. Daarnaast doet Sint er goed aan om op tijd en  bij voorkeur alleen zijn inkopen te doen en waar mogelijk lokaal of anders online te winkelen.

Het kabinet heeft nog niet besloten welke maatregelen gelden rondom de Kerstdagen en tijdens oud en nieuw. Maar hoe beter we ons nu aan de maatregelen houden, hoe groter de kans op aanpassing van de maatregelen.

Testen

Vanaf 1 december kan iemand ook getest worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Dus als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Op 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters. Het kabinet zal daar binnenkort verder over communiceren.

De maatregelen vanaf 19 november 

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag. U ontvangt maximaal 1 groep mensen per dag.
 • Buitenshuis mag u met maximaal 4 personen van verschillende huishoudens samen een groep vormen.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

Het dagelijks leven:

 • Reis zo min mogelijk.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten die er overnachten.
  • Uitvaartcentra.
  • Luchthavens voorbij de security check.
  • Bedrijfskantines.
  • Eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten.
  • Eet- en drinkgelegenheden bij locaties voor georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen.
  • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur.
 • Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur en 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Warenmarkten (de gewone weekmarkten).
  • Beurzen en congressen.
  • Bioscopen, theaters, concertzalen, musea, etc.
  • Wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie van het voetbal en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club.
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestatie.
 • In de detailhandel blijft strikte naleving van de protocollen belangrijk. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Bij dierenparken, musea, bibliotheken en andere doorstroomlocaties geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Dit geldt niet voor detailhandel en warenmarkten (de gewone weekmarkten).
 • Verbod op zingen in groepsverband, met uitzondering van:
  • Professionele zangers.
  • Kinderen tot en met 12 jaar.
  • Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging.
  • Zingen als onderdeel van een demonstratie.
 • Bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.

Sporten is beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Sporten mag individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal).
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.
 • Geen publiek bij sport.

Reizen:

Voor reizen in Nederland geldt:

 • Reis zo min mogelijk.
 • Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.

Voor reizen naar het buitenland geldt:

Update 6 november 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening COVID-19 afgekondigd die op 6 november 2020 om 22.00 uur in werking treedt.

Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijk beleid en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

Update 3 november 2020

Van 4 november 22.00 uur t/m 18 november: Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.

Volhouden

Het risico om besmet te raken blijft hoog: op dit moment testen in Nederland 1 op de 6 mensen positief. Dus het volhouden van de maatregelen is cruciaal. Thuisblijven en testen bij klachten. Drukte vermijden en afstand houden. Dit doe je voor jezelf en voor je naasten. Voor de winkeliers die open willen blijven en voor de horeca die weer open wil.

Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg voor de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Blijf zoveel mogelijk thuis

Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken, grijpen we in op die plaatsen waar risico op overdracht van het virus het grootst is. Het motto voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Reizen en het boeken van reizen naar het buitenland wordt tot half januari afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk.

De verscherping van de maatregelen heeft helaas ook impact op ons welzijn en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich ook weer sneller een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we zo goed mogelijk omgaan met het virus. In de zorg en in ons dagelijks leven. Waar we samen kunnen zijn. Met familie en vrienden, tijdens blije en verdrietige momenten. Tijdens het sporten of in een restaurant.

Vanaf woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november gelden de volgende maatregelen.

Samenvatting maatregelen 3 november

(geldig van 4 november, 22.00 uur tot en met 18 november)

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 2 personen per dag.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.
 • Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van 30 personen.
 • Bij huwelijksvoltrekkingen geldt een maximum van 20 personen.

Het dagelijks leven:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen.
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. Zoals musea, theaters, sexclubs, casino's, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
  Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
  • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
  • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
  • Warenmarkten blijven open.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden, met uitzondering van:
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in 'bubbel') van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Geen publiek bij sport.

Reizen:

Voor reizen in Nederland geldt:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.

Voor reizen naar het buitenland geldt:

Update 14 oktober 2020

In de Veiligheidsregio Utrecht gaat de nieuwe noodverordening COVID-19op 14 oktober 2020 om 22.00 uur in.

Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijke maatregelen en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen. Het kabinet heeft op 13 oktober 2020 voor heel Nederland een gedeeltelijke lockdown met een stevig pakket aan maatregelen afgekondigd, omdat het aantal besmettingen in Nederland momenteel sterk toeneemt.

Update 13 oktober 2020

Per 14 oktober, 22.00 uur: Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Lees het nieuwsbericht van 13 oktober in eenvoudige taal.

Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

Voorspelbaarheid

Wat we willen is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met 4 risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en handhaving. Zo versterken we het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

Vervolg

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

De maatregelen

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in 'bubbel') van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Update 5 oktober 2020

Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes.

Lees het nieuwsbericht van 2 oktober in eenvoudige taal.

Vanaf dat moment geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals:

 • winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations;
 • restaurants, cafés, theaters en concertzalen;
 • bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.

Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

Mondkapjes

Het gaat hierbij om niet-medische mondkapjes. Medische mondmaskers zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruik in de zorg. Bezoekers van een publiek toegankelijke binnenruimte moeten zelf zorgen voor een mondkapje. Van beheerders van publiek toegankelijke binnenruimtes wordt niet verwacht, dat hij of zij zijn bezoekers van mondkapjes voorziet. In overleg met gemeenten wordt gekeken hoe minima kunnen worden voorzien van mondkapjes. De uitwerking hiervan ligt bij gemeenten en aangesloten partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voedselbanken. 

Waar wel, waar niet

Voor alle publieke en openbare binnenruimtes waarbij men staand (op een niet aangewezen plek) of lopend verblijft, geldt het advies om het mondkapje continu te dragen. Voor locaties waarbij men een vaste plek heeft, zoals in restaurants of theaters, kan het mondkapje worden afgezet op de aangewezen plek. Dit altijd mits aan de 1,5 meter norm kan worden voldaan. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.

Voor locaties die deels overdekt zijn en zich deels in de openlucht bevinden, geldt het advies om mondkapjes te dragen, voor de gedeelten waar sprake is van een overkapping. Ten aanzien van locaties die over zowel binnen- als buitenlocaties beschikken (zoals bijvoorbeeld stations, maar ook dierentuinen en pretparken) geldt dat wordt geadviseerd om het mondkapje zo min mogelijk op en af te zetten, ook als bezoekers zich in de buitenlucht bevinden. Ditzelfde geldt voor winkelend publiek dat van de ene naar de andere winkel gaat. Het veelvuldig op- en afdoen van een mondkapje verhoogt immers het risico op besmetting.

Naleving

Het is aan de beheerder van een publiek toegankelijke binnenruimte om te bepalen of dit advies wordt overgenomen en of dit advies onderdeel wordt van de eigen huisregels. Het is vervolgens ook aan de beheerder om te bepalen of bezoekers van de binnenruimte gehouden worden aan dit advies. Indien de beheerder op basis van het advies besluit tot het voorschrijven van het dragen van een mondkapje bij betreding van de locatie, is het tevens aan de beheerder om toe te zien op naleving van dit voorschrift. 

Verplichting

In een aantal gevallen geldt er al een mondkapjesplicht. Op Schiphol zijn een aantal plaatsen aangewezen waar het gebruik van mondkapjes verplicht is. Dit blijft zo en verandert niet in een dringend advies. Ook voor het openbaar vervoer en overig vervoer van A naar B (taxi’s, busjes) geldt nog altijd een mondkapjesplicht. Dit blijft zo. Voor de volledigheid geldt in de auto (en ander privévervoer) dat: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één autoreizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren, tenzij het een vaste chauffeur betreft.

Update 29 september

Beste inwoners, ondernemers, winkeliers, horecagelegenheden, basisscholen, zorginstellingen, kerken, sportclubs en verenigingen in de gemeente Lopik,

De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen en de herfst heeft zijn intrede gedaan. Dat betekent dat we allemaal weer minder buiten en vaker binnen in ruimtes bij elkaar zijn. Mede daardoor wordt het risico van besmetting met het coronavirus groter.

Landelijk zien we het aantal besmettingen snel oplopen. Ook onze gemeente kent sinds afgelopen twee weken een forse stijging van het aantal positief geteste inwoners. Wat opvalt is dat er dit keer ook meerdere jongeren besmet zijn geraakt met het COVID-19-virus. Deze stijging baart mij grote zorgen. Daarom roep ik iedereen nogmaals op het gezonde verstand te gebruiken en zich overal en altijd nauwgezet aan de coronamaatregelen te blijven houden. Belangrijk is en blijft de 1,5 meter spelregel, net als zoveel mogelijk thuiswerken, handen wassen, drukte vermijden en in geval van verkoudheid thuisblijven en testen. Zorg ook voor goede ventilatie.

We moeten waakzaam en alert blijven en mogen niet verslappen. Het terugdringen van het coronavirus en het beschermen van de kwetsbare doelgroep is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Misschien ben je zelf niet zo bang voor corona. Bedenk dan dat je het niet alleen voor jezelf doet maar ook voor de mensen om je heen. Voor opa’s en oma’s, voor mensen met een zwakkere gezondheid, voor mensen die wellicht horen dat een eerder uitgestelde operatie vanwege het oplopend aantal ziekenhuisopnames opnieuw niet door kan gaan én voor de mensen in de zorg die 24/07 voor ons klaarstaan.

Ik vraag iedereen daarom nogmaals met klem om de maatregelen goed te blijven naleven. Thuis, in winkels, horecagelegenheden en openbare gebouwen, op school en op schoolpleinen, in zorginstellingen en kerken, bij sportclubs en in kantines en bij verenigingen. Ook doe ik een dringend beroep op ondernemers, winkeliers, horecagelegenheden, basisscholen, zorginstellingen, kerken, sportclubs en verenigingen om de maatregelen waar nodig aan te scherpen en goed op te volgen. Dit is in het belang van ons allemaal, jong en oud. 

Net als iedereen verlang ook ik terug naar de tijd vóór corona en begrijp ik dat het lastig is wat het Kabinet en ik als burgemeester steeds weer vragen. Ook omdat we niet weten hoe lang dit nog duurt. Maar het is duidelijk dat het coronavirus niet weg is. Hoe graag we het ook zouden willen; het coronavirus kent geen aan- of uitknop. Het is (nog) steeds om ons heen en dichterbij dan je denkt. Daarom: hou vol! Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen! Alleen met ons gedrag kunnen we het coronavirus terugdringen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Laurens de Graaf

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht, 29 september 2020

In de Veiligheidsregio Utrecht is een nieuwe noodverordening COVID-19 van kracht gegaan. Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijke maatregelen en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

Het kabinet heeft op 28 september 2020 voor heel Nederland een pakket van maatregelen afgekondigd, omdat het aantal besmettingen in Nederland momenteel sterk toeneemt. Hieronder vindt u een overzicht van de landelijke maatregelen.

Update 28 september

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal contactmomenten sterk terugdringen zodat we strengere maatregelen en verdere verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen. Tijdens de landelijke persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Regels voor binnen

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
 • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel en markten, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
 • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Aanvullende afspraken

Verder komen er afspraken met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen. De GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en bezoek.

De complete tekst over de maatregelen van het kabinet vindt u op Rijksoverheid.nl

Update 26 september

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht, 27 september 2020

Op zondag 27 september om 18.00 uur wordt er een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht en bevat maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

De noodverordening is een regionale vertaling van landelijke maatregelen. De Veiligheidsregio Utrecht heeft ook aanvullende maatregelen genomen.

Deze noodverordening heeft enkele aanvullingen ten opzichte van de vorige noodverordening:

 • Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zijn toegevoegd aan de groepen waarvoor de meldplicht voor samenkomsten niet geldt;
 • Ter verduidelijking is toegevoegd dat ook coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs allemaal om 01.00 uur 's nachts dicht moeten.

 Verder zijn de volgende maatregelen goed om te weten:

De basisregels
De basisregels van de strijd tegen het coronavirus blijven voor iedereen belangrijk: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Het aanpassen van ons gedrag is de sleutel tot het stoppen van het virus.

Een meldplicht voor samenkomsten
Samenkomsten van meer dan 50 personen in de publieke ruimte of in een besloten plaats moeten voortaan worden gemeld bij de gemeente waar ze plaatsvinden. De gemeenten richten hiervoor een meldpunt in. Je leest er meer over op de pagina over gemeenten. Er zijn ook uitzonderingen op de meldplicht. Deze staan in de noodverordening.

Een verbod om zich op te houden in een groot gezelschap
Het is verboden om zich in een gezelschap van meer dan 50 personen op te houden in een publieke ruimte. Ook hier zijn uitzonderingen op. Deze staan in de noodverordening.Beperkte openingstijden voor cafés en restaurantsVoorlopig houden eet- en drinkgelegenheden zich aan de volgende tijden:

 • Vanaf middernacht worden er geen nieuwe bezoekers meer toegelaten;
 • Vanaf middernacht moet ook de muziek uit;
 • Om 01.00 uur ’s nachts moeten alle klanten zijn vertrokken;
 • Tussen 01.00 en 06.00 uur ’s nachts zijn alle eet- en drinkgelegenheden gesloten.

Regionale maatregelen
Op verzoek van het kabinet heeft de Veiligheidsregio Utrecht ook een aantal aanvullende maatregelen genomen. Deze zijn ingegaan op zondag 20 september 2020 om 18.00 uur. Dit zijn ze in een notendop:

 • Groepsgrootte: of mensen nu binnen of buiten zijn, hun gezelschap mag nooit uit meer dan 50 mensen bestaan. Organisatoren van samenkomsten van meer dan 50 personen moeten deze melden bij hun gemeente.
 • Binnen de 26 gemeenten van de Veiligheidsregio Utrecht worden toezicht en handhaving aangescherpt. Zo kunnen instellingen waar een besmettingshaard is ontstaan, sneller worden gesloten.
 • De Veiligheidsregio Utrecht onderzoekt de mogelijkheden voor venstertijden in winkels en overheidsinstellingen als bibliotheken en buurtcentra.
 • Gemeenten gaan in gesprek met bijvoorbeeld sport- en ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en organisaties van studenten en studentenhuisvesting, welzijnsinstellingen, jongerenwerkers, bondgenoten, vertegenwoordigers migrantenorganisaties en branches, zoals detailhandel. Zo proberen we samen op te trekken in de strijd tegen het coronavirus.Gemeenten zullen hun best doen om veilige sociale activiteiten te organiseren, met name voor jongeren en studenten.
 • Alle betrokken overheden vestigen nog eens de aandacht op de coronaregels in het algemeen.

Disclaimer
Bovenstaande is een samenvatting van de noodverordening van 27 september 2020. Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle huidige geldende regels en richtlijnen dit officiële document. Aan bovengenoemde tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Update 20 september

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht, 20 september 2020

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeester P.E.J. den Oudsten, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op zondag 20 september 2020 om 18.00 uur in werking treedt.

Aanvullende maatregelen

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op aanwijzing van het kabinet heeft de Veiligheidsregio Utrecht evenals vijf andere veiligheidsregio's aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van risicovolle groepsvorming. Ze bevatten ook een verplichte sluitingstijd voor de horeca.

Meldplicht voor samenkomsten

Volgens deze noodverordening geldt voor bepaalde georganiseerde samenkomsten een meldplicht in de gemeente waar de samenkomst plaatsvindt. Het gaat om samenkomsten van meer dan 50 personen in de publieke ruimte of in een besloten plaats. De gemeenten richten hiervoor een meldpunt in. U kunt hiervoor de gemeentelijke website raadplegen of contact opnemen met de gemeente. Er zijn ook uitzonderingen op de meldplicht. Deze vindt u in de noodverordening.

In het persbericht van vrijdag 18 september kunt u meer over deze maatregelen lezen.

Update 18 september

Het aantal coronabesmettingen in het land stijgt. In de regio Utrecht is het aantal besmettingen sinds begin deze maand verdubbeld. Belangrijkste oorzaak is dat niet iedereen de regels om besmetting te voorkomen naleeft. De stijging is vooral te zien in dicht bevolkte gebieden. Daarom heeft het Kabinet besloten om in zes Veiligheidsregio’s in de Randstad extra maatregelen te nemen om risicovolle groepsvorming tegen te gaan en wordt een verplichte sluitingstijd voor de horeca ingesteld. Deze maatregelen zijn vanaf zondag 20 september 18.00 uur van kracht.

Binnen de Veiligheidsregio Utrecht neemt het aantal besmettingen nu vooral toe onder mensen tussen de 20 en 39 jaar. De laatste tijd zien we dat met name jongeren van 20 tot 24 het virus dragen. De voorzitter van de Veiligheidsregio, Peter den Oudsten, wil mensen vooral motiveren om zich aan de regels te houden, om deze crisis samen het hoofd te bieden: “De cijfers lopen nu zo snel op dat er iets moet gebeuren om het tij te keren. Het valt op dat vooral bepaalde groepen jongeren zich minder goed aan de coronamaatregelen houden, waardoor het risico dat zij kwetsbare personen besmetten snel toe neemt. Tegelijk zie ik ook hoe moeilijk het is om vol te houden. Zeker als je niet weet hoe lang het nog duurt, je onzeker bent over studie, baan en toekomst en je beperkt wordt in je dagelijkse bewegingsvrijheid. Dit raakt ons allemaal. We gaan met mensen in gesprek om te horen wat zij nodig hebben en wat zij en wij kunnen doen. Maar feit blijft dat we, om te voorkomen dat we straks voor nog lastiger besluiten komen te staan, nu moeten volhouden en onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen samen kunnen we verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.”

Campagnes en gesprekken met doelgroepen
Er komt extra communicatie over de basisregels. Binnen de Veiligheidsregio Utrecht loopt deze maand nog de campagne ‘Hou vol’ en in de stad Utrecht loopt de campagne ‘Thirty030’ #KILLDE2EGOLF. Ook in andere gemeenten in de regio lopen diverse campagnes. Eind deze maand kunnen gemeenten in de Veiligheidsregio de jongerencampagne van het Rijk omzetten in een eigen lokale campagne. 

Er is speciale aandacht voor groepen waar de meeste besmettingen plaatsvinden. In verschillende plaatsen zijn er gesprekken met vertegenwoordigers van onder meer sport- en ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en organisaties van studenten en studentenhuisvesting, welzijnsinstellingen, jongerenwerkers, bondgenoten, vertegenwoordigers migrantenorganisaties en branches zoals detailhandel. In de stad Utrecht heeft de burgemeester bijvoorbeeld vandaag afgesproken dat koepels van sport-, studie-, en gezelligheidsverenigingen volgende week zelf met een actieplan komen om de verspreiding terug te dringen. Ook doet de Veiligheidsregio een hernieuwde oproep aan branches, zoals supermarkten, warenhuizen en horecagelegenheden, om vast te houden aan het coronabeleid van afstand houden, schoonmaken en mensen actief te blijven wijzen op naleving.

Mogelijkheden venstertijden en extra toezicht en handhaving onderzoeken
Naast het blijven motiveren van mensen om de coronaregels in acht te nemen, gaat de Veiligheidsregio de mogelijkheden voor en behoefte aan het instellen van venstertijden in winkels, en overheidsinstellingen zoals bibliotheken en buurtcentra onderzoeken, zodat kwetsbare groepen daar op een rustiger tijdstip naar toe kunnen. Er komt waar mogelijk verscherpte handhaving op naleving van de maatregelen. Zoals het versneld sluiten van instellingen of locaties waar een besmettingshaard is ontstaan. Doel is verdere besmetting zo snel mogelijk in te perken.

De Veiligheidsregio zet ook in op aanscherping van toezicht en handhaving in parken, gebieden met een risico op illegale feesten en sectoren waar bovenmatig veel besmettingen plaatsvinden.

Extra maatregelen kabinet voor horeca en groepsgrootte
Het kabinet heeft besloten dat in de horeca vanaf 24.00 uur de muziek uit en het volle licht aan moet en dat er geen nieuwe mensen meer naar binnen mogen. De zaken moeten om 01.00 uur dicht, dat geldt ook voor terrassen. Verder komt er een verbod op het zich ophouden in een gezelschap van meer dan 50 personen. Het
kabinet heeft ook bepaald dat georganiseerde samenkomsten van meer dan 50 personen in publieke ruimte (dus ook binnen, bijvoorbeeld in horecagelegenheden) een meldplicht geldt.

De complete tekst over de maatregelen van het kabinet vindt u op Rijksoverheid.nl

Update 1 september

Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben vandaag in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven.

Nog geen versoepelingen

Naast de algemene beschouwing van de situatie werden een aantal specifieke punten verder toegelicht. Er is besloten om de discotheken en nachtclubs nog niet te openen.

Juichverbod blijft gelden

Daarnaast blijft het verbod op schreeuwen en zingen in groepsverband, ook wel het juichverbod bij demonstraties, sportwedstrijden en concerten, gelden.

Alle kinderen naar school en opvang

Bij gezinnen in quarantaine was in sommige gevallen de regel dat kinderen van 4 tot en met 12 wel naar de opvang en school mochten. Bijvoorbeeld bij gezinnen die terugkeren uit een gebied dat vanwege COVID-19 code oranje heeft gekregen. Vandaag is besloten dat kinderen van 0 tot 4 jaar ook naar de opvang, sport en school mogen. 

Veranderingen in verpleeghuizen

Personeel in verpleeghuizen wordt beter voorbereid op mogelijke besmettingen. Onder andere door het leren herkennen van symptomen, ervaring opdoen met isoleren en extra persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast wordt onderzocht of bewoners en medewerkers preventief kunnen worden getest, bij toename van besmetting in de directe omgeving. Bij een uitbraak in een verpleeghuis worden alle bewoners en medewerkers wekelijks getest.

Uitbreiding informatie coronadashboard

Tenslotte wordt het Dashboard Coronavirus steeds verder uitgebreid. Met ingang van 1 september 2020 staan daar nu ook de cijfers per gemeente op. Zo wordt het steeds beter mogelijk om gerichter maatregelen te treffen.

 

Update 20 augustus

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht, 20 augustus 2020 (21-08-2020)

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, P.E.J. den Oudsten, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 21 augustus 2020 in werking treedt.

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In deze versie is ten opzichte van de noodverordening van 8 augustus 2020 een wijziging opgenomen met betrekking tot studie- en studenten- en studentensportverenigingen, horeca en onderwijs.

Activiteiten studenten
Studieverenigingen, studentenverenigingen  en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze gericht zijn op kennismaking, studie of sport. Kleinschalige fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten. Bovendien geeft de regering het dringende advies om het aantal mensen dat u in uw huis, tuin of op het balkon ontvangt, te beperken tot maximaal zes gasten. Kinderen tot en met 12 jaar worden daarbij niet meegerekend.

Update 18 augustus

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Dat willen we voorkomen. Daarom worden enkele landelijke maatregelen aangescherpt.

Maximaal 6 gasten thuis
De belangrijkste aanscherping is daarom dat zéér dringend wordt geadviseerd, om het aantal mensen dat je in huis en tuin ontvangt, te beperken tot maximaal zes gasten. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Daarbij moet vooraf worden gevraagd, of iedereen klachtenvrij is. Natuurlijk moet altijd anderhalve meter afstand worden gehouden.

Thuiswerken
Van alle maatregelen die we vanaf het begin hebben genomen, is het advies zoveel mogelijk thuis te werken een van de meeste effectieve gebleken. Daar zat geen einddatum aan en het advies blijft; werk thuis.  

Thuisquarantaine teruggebracht van 14 naar 10 dagen
Ben je op vakantie geweest naar een gebied waar het reisadvies op code oranje staat vanwege corona of ben je in contact geweest met iemand die positief is getest, ga dan thuis in quarantaine. Het OMT heeft geadviseerd dat de periode kan worden teruggebracht van veertien naar tien dagen.  

Update 8 augustus

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 8 augustus 2020 om 15.00 uur in werking treedt.

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, studie- en studentenverenigingen.

Horeca
De horeca werkt voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), vraagt een gezondheidscheck en kent vaste zitplaatsen toe. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam- en contactgegevens achter, zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting.

Activiteiten studenten
Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

Lees hier de noodverordening d.d. 8 augustus 2020

Update 6 augustus

Op donderdag 6 augustus vertelden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op televisie over corona en de extra regels. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Om grip te houden op de verspreiding van het virus kan lokaal extra worden gehandhaafd en worden enkele landelijke maatregelen verscherpt.  Zo houden we corona onder controle. Naleving van de belangrijkste basisregels blijft hierbij van belang. 1,5 meter blijft de norm! Verder geldt: Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits, werk zoveel mogelijk thuis, was vaak je handen en blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

Update 15 juli

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Utrecht (15 juli 2020)

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 15 juli 2020 in werking treedt.

De noodverordening is zoals gebruikelijk gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen. Beheert u een dergelijke instelling, dan is het raadzaam deze noodverordening zorgvuldig te lezen.

Bijzondere aandacht besteedt deze noodverordening nog aan het openbaar vervoer, zogenoemde kuchschermen en het gebruik van mondkapjes.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

Update 30 juni

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Utrecht (1 juli 2020)

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 1 juli 2020 in werking treedt.

De noodverordening is zoals gebruikelijk gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen. Beheert u een dergelijke instelling, dan is het raadzaam deze noodverordening zorgvuldig te lezen.

Bijzondere aandacht besteedt deze noodverordening nog aan het openbaar vervoer, zogenoemde kuchschermen en het gebruik van mondkapjes.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

Update 24 juni

Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn:    

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak uw handen;
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Die aanpak werkt. De piek aan besmettingen is voorbij, het virus hebben we onder controle gekregen. We kunnen uitgebreid testen en intensief bron- en contactonderzoek doen. Zo zijn we in staat snel en gericht bij te sturen en verspreiding van het virus tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Afstand houden, geeft ruimte aan elkaar

Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. Want alleen zo behouden we de ruimte die we samen hebben verdiend. Vanaf 1 juli gelden onderstaande algemene regels voor binnen en buiten. Regels die recht doen aan wat we inmiddels weten over de verspreiding van het virus.

Algemene regels voor activiteiten binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen;
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen;
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel);
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats;
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden.
 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje is verplicht.
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.
 • In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Uitzonderingen

 • De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:
 • Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • Mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
 • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.
 • Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies. 
 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Tot slot

Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken. Ondertussen wordt wereldwijd gewerkt aan medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. Uiteindelijk moet dat leiden tot het opheffen van de algemene regels, zoals het 1,5 meter afstand houden. Maar zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.

Update 12 juni

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Utrecht (15 juni 2020)

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die op 15 juni 2020 in werking treedt.

De noodverordening is zoals gebruikelijk gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen. Beheert u een dergelijke instelling, dan is het raadzaam deze noodverordening zorgvuldig te lezen.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

Lees hier de noodverordening d.d. 15 juni 2020

Update 29 mei

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 28 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 1 juni 2020 om 12.00 uur in werking treedt.

In de noodverordening zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt. Per 1 juni worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld. Onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken.

Ook heeft de voorzitter op 28 mei 2020 besloten een aanwijzingsbesluit ontheffing locaties Rijksvaccinatieprogramma vast te stellen.

De noodverordening en de geldende aanwijzingsbesluiten vindt u op de website van de Veiligheidsregio Utrecht onder Besluiten en publicaties.

PERSBERICHT BIJ NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT VAN 1 JUNI 2020

Dankzij de medewerking van iedereen die zich aan de maatregelen tegen het coronavirus houdt, kan de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht per 1 juni een noodverordening afkondigen die mensen iets meer ruimte geeft in het openbare leven. Hierdoor is het naleven van de basisregels belangrijker dan ooit: houd afstand en vermijd drukte. Iedereen die een instelling of horecagelegenheid beheert, wordt aangeraden deze nieuwe noodverordening zorgvuldig te lezen.

In deze nieuwe noodverordening geldt dat er in de openbare ruimte, zoals op straten en pleinen, geen maximum is aan het aantal mensen dat daar samen mag komen. Dat betekent, dat inwoners met elkaar kunnen afspreken in het park om bijvoorbeeld te picknicken of bij te praten. Wel geldt dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar bewaart. Uitzondering op deze regel is dat leden van een gezamenlijke huishouding deze afstand niet hoeven te houden.

Evenementen zijn verboden
Belangrijk is dat er nog steeds een volledig verbod op evenementen geldt. Een samenkomst van een groot aantal mensen in de openbare ruimte verandert al snel in een evenement, en is dan dus verboden. En evenementen zijn niet alleen samenkomsten waar een vergunning voor nodig is, maar ook bijvoorbeeld een braderie of een straatfeest. Van een evenement is ook sprake als er bij de samenkomst voorzieningen worden getroffen als een (versterkte) muziekinstallatie of een bar.

Landelijke richtlijnen  
De Veiligheidsregio Utrecht volgt de nieuwe landelijke richtlijnen voor onder meer dierenparken, natuurparken, musea en monumenten, en ook die voor bijvoorbeeld bioscopen, theaters, restaurants en cafés. De horeca mag op 1 juni om 12.00 uur weer open. Maximaal dertig studenten kunnen vanaf 1 juni weer samenkomen op hun vereniging. Sportkantines moeten dichtblijven. Hierop geldt één uitzondering: sportkantines bij buitensportvoorzieningen die wordt geëxploiteerd door een commerciële partij  (de verpachte kantine) mogen open, evenals openbare toiletten in natuurgebieden, parken, jachthavens en langs stranden. Allemaal onder de voorwaarden in de noodverordening.

Voor al deze instellingen gelden regels om drukte en afstand te voorkomen. Deze regels staan voor elke sector in deze noodverordening beschreven. Het is de eigen verantwoordelijkheid van deze instellingen om deze regels te kennen en ervoor te zorgen dat bezoekers die naleven.

Vermijd drukte, houd afstand
Voorzitter Jan van Zanen van de Veiligheidsregio Utrecht: “Hoe meer bewegingsruimte, hoe meer bijzondere regels. Ik kan me voorstellen dat mensen dat soms verwarrend vinden. Maar voor wie twijfelt wat wel en niet mag, is er steeds weer hetzelfde principe: vermijd drukte, houd afstand. Dat is de enige manier om te voorkomen dat het virus zich verspreidt en mensen ziek worden.”

Update 20 mei

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket woensdag aan de Tweede Kamer aangekondigd. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen waarmee bijna één op de vijf Nederlandse werkenden inmiddels zijn ondersteund. Honderdduizenden bedrijven hebben inmiddels gebruik gemaakt van één of meerdere regelingen.

De financiële kabinetssteun aan ondernemers en werkenden blijft zeer groot. Toch kunnen niet alle ontslagen en faillissementen worden voorkomen. Ook kan herstel in sommige sectoren lang gaan duren. Het beperken van economische schade is een gedeelde verantwoordelijkheid van samenleving en overheid. De veranderingen die Nederlanders met elkaar moeten doorgaan zijn permanent en ingrijpend. Dit nieuwe noodpakket geeft hen gerichte rugdekking om zich aan te passen in de komende turbulente tijd. Er zijn bedrijven die moeten krimpen of zelfs verdwijnen, maar er ontstaan ook nieuwe kansen.

Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0. De belangrijkste aankondigingen van het kabinet in het nieuwe noodpakket waarvoor ruim 13 miljard euro is begroot vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Update 19 mei

Het kabinet heeft vanavond besloten dat zolang het coronavirus onder controle blijft, er stap voor stap meer ruimte komt. Per 1 juni worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld: 'alleen' wordt weer iets meer 'samen'. Voor alles blijft gelden dat mensen 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen houden. Ook de hygiëneregels blijven gelden, schud geen handen, vermijd drukte, werk zoveel mogelijk thuis, blijf thuis bij verkoudheidsklachten en 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid moeten extra voorzichtig zijn. Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 12 uur in de middag open, dit geldt ook voor bioscopen, theaters en concertzalen. Op 2 juni gaan de middelbare scholen open (jongeren gaan nog niet allemaal tegelijk naar school), op 8 juni gaan de basisscholen weer gewoon open en ook de buitenschoolse opvang (alle kinderen gaan weer gewoon naar school en opvang), op 15 juni beginnen het mbo, het hbo en de universiteiten weer (ze gaan nog niet helemaal open). Vanaf 1 juni zijn mondkapjes verplicht in openbaar vervoer (voor iedereen van 13 jaar en ouder, dit geldt niet op stations en perrons).

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

Update 11 mei

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Utrecht (11 mei 2020)

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 9 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld, die met ingang van 11 mei 2020 in werking treedt.

In de nieuwe noodverordening zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt. Naleving van de belangrijkste basisregels blijft hierbij van belang. Hierbij geldt dat 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden en dat de geldende hygiëneregels worden nageleefd. Met de versoepeling van een aantal maatregelen is vanaf 11 mei 2020 in Nederland weer iets meer ruimte mogelijk om dingen te doen, waarbij het van belang blijft dat daarbij het coronavirus onder controle wordt gehouden.

Toelichting bij de Noodverordening van 11 mei 2020

Het kabinet heeft op 6 mei besloten de coronamaatregelen verder te versoepelen. Vanaf 28 april was (georganiseerd en onder begeleiding) buiten sporten voor de jeugd tot en met 18 jaar al weer mogelijk.

Vanaf 11 mei mogen ook andere jeugdverenigingen begeleide activiteiten voor jeugd tot 18 jaar organiseren. Mensen van 19 jaar en ouder mogen ook weer buiten sporten. Men kan weer naar winkels, bibliotheken, dieren-, natuur- en pretparken. Topsporters mogen weer trainen op hun trainingslocaties en ook (binnen en buiten) zwembaden mogen weer open. Daarnaast mogen ook kappers, fysiotherapeuten, rij-instructeurs, pedicures en schoonheidsspecialistes weer aan het werk.

Voor alles geldt dat het alleen kan als mensen 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook de hygiëneregels blijven gelden. Het huidige landelijke verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september 2020. Dat betekent, dat evenementen, zoals festivals, kermissen en straatfeesten, niet kunnen doorgaan. Ook sauna’s en andere wellness-instellingen blijven gesloten.

De maatregelen zijn vastgelegd in een nieuwe noodverordening voor de Veiligheidsregio Utrecht, die u hier leest. Uitgangspunt is dat we met het oog op onze gezondheid, vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen om de regels na te leven. Op basis van de nieuwe noodverordening kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt en in het uiterste geval beboeten.

Wat veranderde op 29 april?

 • Jeugd tot en met 18 jaar mag buiten trainen bij de sportvereniging of onder begeleiding van een professional.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven bij het buiten sporten niet de 1,5 meter aan te houden. 
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten bij het buiten sporten wel 1,5 meter afstand tot anderen houden. Want zij hebben een hogere kans op besmetting. Bij sporten waarbij je dicht bij elkaar in de buurt komt (zoals voetbal, hockey, kickboksen of basketbal) moet de manier van trainen daarom worden aangepast. Sportverenigingen maken daar afspraken over met gemeenten en andere partijen voor buiten sporten en bewegen.

Wat komt daar op 11 mei bij?

 •  Basisscholen en speciaal onderwijs tot 12 jaar gaan onder bepaalde voorwaarden weer open, evenals kinderopvanglocaties.
 • Mensen van personen van 19 jaar en ouder mogen buiten sporten en bewegen, mits men 1.5 meter afstand tot elkaar houdt. Wedstrijden of competities zijn niet toegestaan, toeschouwers ook niet.
 • Bezoek aan winkels en bibliotheken, mits men 1.5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 • Men kan naar dierenparken, natuurparken en pretparken gaan, mits hier maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen. Opening moet niet leiden tot extra drukte op de weg, de parkeerplaats of in het OV.
 • Scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals mogen weer begeleide buitenactiviteiten voor personen tot en met 18 jaar organiseren.
 • Zwembaden mogen weer open, met inachtneming van onder meer de 1,5m regels. Gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven dicht.
 • Kappers, rij-instructeurs, fysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten mogen weer aan het werk. Alleen op afspraak en op voorwaarde van anderhalve meter tussen klanten.

Lees de noodverordening

Update 6 mei

Vanaf maandag 11 mei geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden.

‪Meer informatie over de versoepeling en de voorwaarden leest u op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand

#AlleenSamen #Coronavirus

Update 4 mei

Aanvragen Corona-Overbruggingslening

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.  De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op: www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening

Update 29 april

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

Dankzij de medewerking van iedereen die de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus opvolgt, laat de nieuwe noodverordening die de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht vandaag uitvaardigt enige ruimte voor versoepeling. Zo is buiten sporten voor de jeugd vanaf vandaag weer mogelijk, mits georganiseerd en onder begeleiding.

Sporten voor de jeugd

Een belangrijk element in de nieuwe noodverordening is de mogelijkheid voor jeugd tot en met  18 jaar om weer georganiseerd buiten te sporten bij sportverenigingen of onder professionele begeleiding. In goed overleg met de voorzitter van de veiligheidsregio maken de gemeenten zelf afspraken met sportverenigingen en andere betrokkenen voor buiten sporten en bewegen. Alle partijen worden uitgenodigd om mee te denken over geschikte locaties en tijdstippen. Sportverenigingen worden verzocht om hun terreinen ook voor niet-leden ter beschikking te stellen.

Gezond verstand

Een algemene regel is dat kinderen tot en met 12 jaar bij het sporten niet de afstand van anderhalve meter in acht hoeven te nemen. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten dat wel, vanwege een hoger besmettingsgevaar. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop ze kunnen sporten. Bij sporten waarbij contact of nabijheid onvermijdelijk is, zoals voetbal, hockey, kickboksen en basketbal, zal de manier van trainen moeten worden aangepast. Competitie- of oefenwedstrijden zijn niet toegestaan en toeschouwers evenmin. We blijven een beroep doen op het gezonde verstand en het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen.

Evenementen

Het huidige landelijke verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september 2020. Dat betekent, dat evenementen, zoals festivals en straatfeesten, geen doorgang kunnen vinden.

Vertaling van landelijk beleid

De noodverordening voor de Veiligheidsregio Utrecht is gebaseerd op landelijk beleid. Aan de basis staan maatregelen van het kabinet die door de Minister van VWS worden vertaald in een aanwijzing. Vervolgens stelt de voorzitter van de veiligheidsregio op basis van deze aanwijzing de noodverordening voor de hele regio vast.

Maatwerk in de Veiligheidsregio Utrecht

Markten waar etenswaren worden verkocht vormen een belangrijke schakel in de voedselketen. In de Utrechtse regio zijn de (food)markten daarom uitgezonderd van het landelijk verbod op samenkomsten, zodat zij onder voorwaarden open kunnen. Dit geldt voorlopig alleen voor (food)markten.

Lees de noodverordening

Update 21 april

Informatie over maatregelen en uitzonderingen aanpak coronavirus

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus worden verlengd. Wel komt er voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren. ‬

Alle informatie over de maatregelen en de uitzonderingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 

Complimenten van burgemeester Laurens de Graaf

Beste inwoners,

Wat fijn dat u allen zo goed gehoor geeft aan onze oproepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. We kunnen in onze gemeente terugkijken op een rustig verlopen paasweekend en ook met het mooie weer van afgelopen weekend en de afgelopen dagen houdt u zich merendeels nog steeds goed aan de coronamaatregelen. Mijn complimenten daarvoor. Ga zo door!

Wilt u toch even naar buiten voor een boodschap? Of om dicht bij huis een stukje te wandelen of fietsen? Houd dan rekening met onze smalle wegen en probeer ook daar anderhalve meter afstand te houden. Geef elkaar de ruimte door bij het passeren niet twee-aan-twee te wandelen of fietsen maar achter elkaar of door op voldoende afstand voor elkaar uit te wijken of te wachten. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar en hou vol! Alleen samen kunnen we corona aan.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Laurens de Graaf

 

Update 7 april

In het licht van Pasen - Boodschap van burgemeester Laurens de Graaf

Beste inwoners van de gemeente Lopik,

Deze week is het de Stille Week en ook Pasen kondigt zich aan. Onderweg naar Pasen herdenken velen van ons het lijden en sterven maar ook de hoop en het licht door het verrijzen van Jezus. De Stille Week wordt ook wel de lijdensweek genoemd, waarin ook Witte Donderdag en Goede Vrijdag worden gevierd.

Ondertussen houdt het coronavirus ons in zijn greep; het zet de wereld op zijn kop, ontwricht de samenleving en beperkt ons in onze dagelijkse bezigheden. De maatregelen die genomen zijn, zijn van ongekende aard; ingrijpend en tegelijkertijd noodzakelijk. De werkelijkheid van gisteren is vandaag alweer achterhaald waardoor we ons voortdurend moeten aanpassen.

Ziekenhuizen, verplegend en verzorgend personeel en andere mensen in de vitale beroepen werken keihard en vol toewijding om mensen beter te maken en om de wereld daar waar mogelijk draaiend te houden. We zijn fysiek van elkaar verwijderd, schudden geen handen meer, houden 1,5 meter afstand, we geven als ouders samen met de leraren les aan onze kinderen, we blijven thuis of gaan hooguit naar buiten om de noodzakelijke boodschappen te doen in de supermarkt, waar chauffeurs hun uiterste best doen om tijdig te bevoorraden en waar de medewerkers hard werken om de schappen te vullen.

Dit jaar op Witte Donderdag geen tiende editie van ‘The Passion’. Net als alle evenementen, groot en klein, kan het vanwege corona niet doorgaan. Dit jaar ook geen paasbrunch buiten de deur, niet met z’n allen naar bos of strand, geen lang weekend weg, niet gezellig op bezoek bij opa en oma. We blijven zoveel mogelijk thuis. Voor onszelf, voor anderen, voor elkaar.

Zo is de Stille Week niet alleen vanwege Pasen een stille week. Het zijn letterlijk stille weken en voor velen helaas ook verwarrende, verdrietige en soms eenzame weken. Maar net zoals we met Pasen niet alleen de lijdenstijd gedenken maar ook uitzicht hebben op hoop en licht, zo zien we in deze donkere tijd om ons heen ook vele hoopvolle initiatieven ontstaan. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen van jong tot oud naar elkaar omzien, hoe we ondanks alles inventieve manieren vinden om toch in contact te blijven met elkaar. Hoe we weer leren waarderen en openstaan voor wat echt belangrijk is in het leven, namelijk gezondheid en de liefde en steun voor en van onze naasten.

Lieve mensen, we leven momenteel in een onzekere en angstige tijd vol zorgen. Zorgen om alle patiënten die vanwege het coronavirus ziek thuis zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen, zorgen om de bewoners van verzorgingshuizen en om thuiswonende ouderen die juist nu ze het zó nodig hebben hun kinderen en kleinkinderen niet kunnen zien, zorgen om de gezondheid van onze naasten en van onszelf, zorgen om het voortbestaan van al die ondernemers en zzp-ers die in zwaar weer verkeren. Ik hoop dat we deze donkere tijd, waarin we lijden en waarin het zo stil kan zijn, snel achter ons kunnen laten. Ik hoop ook dat we met elkaar durven vertrouwen dat het weer licht wordt. Dat dát licht ons, net als het licht van Pasen, uitzicht geeft op andere tijden.

Tot die tijd doe ik een klemmend beroep op u om de maatregelen om het coronavirus terug te dringen strikt op te volgen.

Zet hem op, houd vol, en blijf uitkijken naar de dag waarop we elkaar weer in de armen kunnen sluiten.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Laurens de Graaf

Burgemeester Laurens de Graaf De zon breekt door - Foto gemaakt door inwoner Ingrid Hek (Foto: Ingrid Hek)

Eigen bijdrage leerlingenvervoer schooljaar 2019/2020

De eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer voor de tweede helft van het schooljaar hoeft vooralsnog niet te worden betaald. Het is nog niet duidelijk wanneer de scholen weer open gaan en het leerlingenvervoer weer start. Daarom wordt aan het einde van het schooljaar gekeken hoeveel de ouders aan eigen bijdrage moeten gaan betalen voor de tweede helft van dit schooljaar. Indien u de eigen bijdrage inmiddels heeft betaald, vindt aan het eind van het schooljaar een verrekening plaats

Update 3 april

Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen moet zich daar aan houden. Overtreding van de regels is strafbaar. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 3 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Daardoor kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. De gemeente vertrouwt er op dat iedereen dat doet. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.

In deze nieuwe noodverordening is een verbod toegevoegd voor sanitaire voorzieningen recreatie. Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen op recreatieparken, vakantieparken, havens, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes evenals bij parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten.

Lees de noodverordening

Bekijk maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus op Rijksoverheid.nl

Update 31 maart

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Poster Rijksoverheid met maatregelen t/m 28 april

De coronakaart van het RIVM vanaf vandaag gewijzigd naar aantal opgenomen patiënten

Er zijn verschillende manieren om de verspreiding van COVID-19 in Nederland te laten zien. De beste data die er op dit moment zijn, zijn de ziekenhuisopnames per gemeente. Daarom toont de coronakaart van het RIVM vanaf 31 maart het aantal opgenomen personen in het ziekenhuis. De verspreiding laat de woonplaats van de patiënten zien.

Let daarbij op het volgende. De aantallen per gemeente zijn gebaseerd op 100.000 inwoners. Om het aantal geregistreerde besmettingen te berekenen deelt u het getal 100.000 door het aantal inwoners van de gemeente Lopik (14.500). Het getal van het RIVM deelt u vervolgens door 6,9 (100.000 ÷ 14.500 = 6,9). Dus: 100.000 ÷ 14.500 = 6,9 > getal RIVM ÷ 6,9 = aantal opgenomen personen in het ziekenhuis.

Ga naar de kaart op de website van het RIVM

Update 27 maart

Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen moet zich daar aan houden. Overtreding van de regels is strafbaar. Er is op 27 maart 2020 een nieuwe noodverordening ingesteld. Daardoor kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. De gemeente vertrouwt er op dat iedereen dat doet.

Daarnaast is er een aanwijzingsbesluit uitzondering markten vastgesteld. Deze uitzondering voor markten is gemaakt omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

Lees de noodverordening

Lees het aanwijzingsbesluit uitzondering markten

Maatregelen:

 • Alle evenementen zijn verboden tot 1 juni 2020.
 • Het is verboden om met een groep van 3 personen of meer op straat en in openbare gebouwen te zijn als je dichter op elkaar bent dan 1,5 meter.
 • Dit verbod geldt niet voor gezinnen. Ook mogen kleine kinderen (jonger dan 12 jaar met meer samenspelen onder toezicht van een ouder/verzorger)
 • Verpleegtehuizen en woonvoorzieningen zijn gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dit om de bewoners en het verplegend personeel beter te kunnen beschermen. Lees meer over het kabinetsbesluit. Er wordt alleen bezoek toegelaten als een patiënt in stervensfase verkeert.
 • Er vindt geen regulier onderwijs plaats op scholen en universiteiten. Kinderen van ouders met vitale beroepen kunnen wel naar school. Een lijst met vitale beroepen vindt u op de site van de Rijksoverheid.
 • Kinderopvang moet zijn gesloten met uitzondering voor de opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden, casino’s, coffeeshops en speelhallen moeten zijn gesloten In alle eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops kan alleen nog worden afgehaald.
 • Inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden beoefend moeten zijn gesloten, bv kappers, nagelstudio’s, schoonheidsspecialisten en tattoo shops.
 • Het is verboden om contactberoepen, zoals bijvoorbeeld de kapper aan huis, de rij-instructeur of een (sport)masseur uit te oefenen.
 • Bij noodzakelijke medische indicaties zijn individuele uitzonderingen mogelijk.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en escort services moeten zijn gesloten.

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.

  De maatregelen gelden voor het hele land en zijn geldig tot en met 6 april. Alle evenementen zijn afgelast tot 1 juni.

Bekijk maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus op Rijksoverheid.nl

Burgemeester Laurens de Graaf speelt 'Imagine' op zijn trompet om de inwoners van de gemeente Lopik een hart onder de riem te steken.

#hartonderderiem #coronacrisis #muziekverbindt

Klik op de foto en bekijk en beluister de video: