Overbruggingsregeling binnen steunpakket Utrechtse cultuur- en erfgoedsector

Home > Coronavirus (COVID-19) > Overbruggingsregeling binnen steunpakket Utrechtse cultuur- en erfgoedsector

Overbruggingsregeling binnen steunpakket Utrechtse cultuur- en erfgoedsector

De provincie Utrecht heeft de overbruggingsregeling binnen het steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector vastgesteld. Culturele instellingen die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar zijn getroffen, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Zij kunnen van 7 tot 22 oktober 2020 via het subsidieloket een aanvraag indienen. Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan het in stand houden van de culturele infrastructuur.

Met de Overbruggingsregeling worden instellingen geholpen die in de periode van 15 maart 2020 tot 15 september 2020 financiële schade hebben opgelopen door de coronacrisis. Bijvoorbeeld door het sluiten van hun deuren of dat ze minder bezoekers konden ontvangen. Er kan een bedrag worden aangevraagd van maximaal € 200.000 per instelling. Daarbij compenseert de provincie maximaal 75% van het schadebedrag, waarmee instellingen worden gestimuleerd om ook een beroep te doen op gemeenten, fondsen of andere financiers. De hoogte en verstrekking van de subsidie wordt door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld. Instellingen kunnen gezien de korte aanvraagperiode hun aanvraag voorbereiden door de uitvoeringsverordening met de criteria van de overbruggingsregeling te bekijken.

Steunpakket

Het totale steunpakket kent een bedrag van 6 miljoen euro en heeft tot doel om samen met andere partners de eerste financiële klappen bij de regionale cultuur- en erfgoedsector op te vangen. De overbruggingsregeling is één van de vier regelingen in het steunpakket waar instellingen een aanvraag voor kunnen indienen.

Culturele instellingen kunnen met hun vragen terecht bij de provincie via het e-mailadres cultuur@provincie-utrecht.nl  

Meer informatie

Download de pdf Uitvoeringsverordening Overbruggingsregeling voor meer informatie over de regeling.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig