10 december 2020: Online inloopavond grootschalige opwek duurzame elektriciteit

Home > Duurzaamheid en energie > 10 december 2020: Online inloopavond grootschalige opwek duurzame elektriciteit

10 december 2020: Online inloopavond grootschalige opwek duurzame elektriciteit

In oktober en november organiseerden wij vier online inloopavonden om inwoners te betrekken bij het opwekken van duurzame elektriciteit in de gemeente Lopik. Deze gesprekken hebben veel waardevolle informatie opgeleverd. Hierdoor hebben wij een goed beeld gekregen van de voorkeuren van inwoners voor het opwekken van energie uit zon en wind.

Op basis van de reacties, ideeën en suggesties van inwoners tijdens deze avonden en de resultaten van een online vragenlijst, is er een eerste versie van het toets- en afwegingskader opgesteld waarin staat waar mogelijk wel en waar geen lokale energieprojecten kunnen worden ontwikkeld. Het voorstel dat nu op tafel ligt, willen wij graag met u bespreken. Want deze keuzes hebben invloed op de buurt waarin u woont en/of werkt.

Meld u aan voor de online inloopavond op 10 december van 19.30 tot 21.30 uur via onderstaande aanmeldknop.

Aanmelden voor inloopavond 10 december

Waar gaan we het over hebben?

Tijdens de online inloopavond op 10 december gaan wij met u in gesprek over het ‘toets- en afwegingskader voor grootschalige duurzame energieopwekking’. In dit document staat in welke gebieden en op welke manier het opwekken van elektriciteit uit zon en wind wordt toegestaan in de gemeente Lopik. Ieder verzoek om in de gemeente een zonneveld of een windmolen te plaatsen, beoordeelt de gemeente op basis van dit toets- en afwegingskader.

Waarom is dit belangrijk?

Door deel te nemen aan deze online inloopavond, kunt u meedenken over wat wel (en niet) in dit document komt te staan. En dus: waar wel (en waar geen) zonnepanelen en windmolens worden geplaatst. Met uw reacties en suggesties stelt de gemeente Lopik uiteindelijk een definitief toets- en afwegingskader op.

Deze online inloopavond is een vervolg op de online inloopavonden die eerder op 15, 19 en 26 oktober en 5 november hebben plaatsgevonden.