8 april 2021: Informatieve online inloopavond over initiatieven wind- en zonne-energie in onze gemeente

Home > Duurzaamheid en energie > 8 april 2021: Informatieve online inloopavond over initiatieven wind- en zonne-energie in onze gemeente

8 april 2021: Informatieve online inloopavond over initiatieven wind- en zonne-energie in onze gemeente

De gemeente Lopik organiseert op 8 april een online informatieavond over grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit binnen de gemeente. Wij nodigen u, als inwoner van de gemeente Lopik, van harte uit voor deze informatieavond.

In gesprek over de lokale energieopgave

De gemeente Lopik denkt graag samen met inwoners na over waar en op welke manier duurzame elektriciteit kan worden opgewekt binnen de gemeentegrenzen. In oktober en december 2020 zijn er online inloopavonden georganiseerd waarin gemeente en inwoners hierover met elkaar in gesprek zijn gegaan.

Deze gesprekken hebben veel waardevolle informatie opgeleverd. De resultaten zijn meegenomen in het toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit.

Toets- en afwegingskader

In het toets- en afwegingskader staat beschreven onder welke voorwaarden nieuwe initiatieven voor het opwekken van duurzame elektriciteit worden toegestaan. Ieder toekomstig verzoek van een wind- of zonneproject beoordeelt de gemeente op basis van dit toets- en afwegingskader.

Tijdens de online informatieavond op 8 april informeren wij u over de keuzes die in het toets- en afwegingskader zijn gemaakt, hoe de voorkeuren van inwoners hierin zijn meegenomen en welke keuzes er nu nog voorliggen bij de gemeenteraad. U krijgt de gelegenheid om hier tijdens deze avond vragen over te stellen.

Meld u aan!

Het toets- en afwegingskader presenteren en bespreken we op de online informatieavond op 8 april van 19.30 tot 21.30 uur.

Aanmelden voor de online inloopavond op 8 april? Klik dan op de onderstaande knop.

Aanmelden

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig