Adviesraad Sociaal Domein

Home > Hulp en Zorg > Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Lopik geeft de gemeente namens alle inwoners advies op het brede sociaal terrein. De Adviesraad is onafhankelijk, betrokken en deskundig.

De Adviesraad geeft de gemeente Lopik gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen binnen het sociaal domein. Denk hierbij aan de inrichting van het toegangsloket (Breed Sociaal Loket) voor het verschaffen van voorzieningen voor mensen met beperkingen, jeugdzorg of huishoudelijk hulp. Maar ook zaken als de bibliotheek, wonen en schuldhulpverlening vallen onder het sociaal domein. Kijk op www.adviesraadsociaaldomeinlopik.nl voor meer informatie over ons en ons werkveld.

Leden adviesraad

Op 14 januari 2014 zijn de leden van de Adviesraad Sociaal Domein officieel benoemd. De Adviesraad Sociaal Domein is ontstaan door het samenvoegen van de Wmo-raad, het Cli√ęntenplatform (WWB Wet Werk en Bijstand)en de adviesfunctie van de Stichting Seniorenraad. Hier vindt u meer informatie over de leden van het bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein

Contact met de adviesraad

Uw signaal is belangrijk! De Adviesraad zet zich in om algemene knelpunten in beeld en opgelost te krijgen. Heeft u een signaal, wat niet alleen voor u geld, maar ook voor anderen, dan horen we dat graag. Laat het ons weten via info@adviesraadsociaaldomeinlopik.nl