Eigen bijdrage

Home > Hulp en Zorg > Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Als u ondersteuning krijgt van de gemeente, dan moet u in veel gevallen een deel zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt in Lopik voor bijna alle Wmo-voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden, een individuele scootmobiel of een aanpassing in uw woning.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van:

• de samenstelling van uw huishouden
• uw inkomen
• uw leeftijd
• het soort Wmo-voorziening of -hulpmiddel dat u krijgt van de gemeente

Het CAK vraagt uw inkomen rechtstreeks op bij de Belastingdienst. De eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan de kosten van de voorziening. De gemeente geeft aan het CAK de gegevens door over de kosten van de voorziening.

Zelf uitrekenen?

Als u wilt weten hoeveel uw eigen bijdrage ongeveer bedraagt, kunt u de rekentool van het CAK gebruiken. U vindt deze rekentool op: www.hetcak.nl. Ook kunt u bij het CAK op telefoonnummer 0800-1925 een folder aanvragen met daarin een nadere uitleg en een schema voor de berekening van de maximale eigen bijdrage per 4 weken. Ook kunnen zij uw vragen beantwoorden over de berekening van de eigen bijdrage.

U betaalt geen eigen bijdrage:

  • voor een rolstoel
  • voor voorzieningen waar ook andere mensen gebruik van kunnen maken (bijvoorbeeld een  leenscootmobiel bij een uitleenpunt bij u in de wijk)
  • als u in een verpleeg- of verzorgingstehuis woont en al een eigen bijdrage betaalt via het Landelijke Bijdragebesluit Zorg
  • als u jonger bent dan 18 jaar, behalve als een zorginstelling zelf om een bijdrage vraagt.

Hoe werkt het?

Op de website www.hetcak.nl staat een eenvoudig rekenprogramma om zelf uw eigen bijdrage te berekenen. Het rekenprogramma berekent wat u ongeveer gaat betalen. De uitkomst van het rekenprogramma kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen.

U kunt het CAK ook bellen voor een berekening van de eigen bijdrage. Dat kan via het gratis informatienummer 0800-1925. Zorg dat u uw (gezamenlijke) inkomensgegevens van twee jaar terug bij de hand heeft. Weet u niet wat uw inkomen was over dat jaar? Neem dan contact op met de Belastingdienst via het gratis informatienummer 0800-0543.

Wat ontvangt u van het CAK?

Het CAK krijgt uw inkomensgegevens van de Belastingdienst. Daarna berekent het CAK uw maximale eigen bijdrage. Zij sturen u een brief en een beschikking (een besluit). Op deze beschikking staat wat uw maximale eigen bijdrage is. Vervolgens krijgt u van het CAK een factuur om de eigen bijdrage te betalen.

Bent u het niet eens met een brief of beschikking die u van het CAK heeft ontvangen? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift opsturen. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK