Hulp bij vervoer

Home > Hulp en Zorg > Hulp bij vervoer

Hulp bij vervoer

Dit item is verlopen op 03-08-2017.

Bent u in huis en buiten niet zo mobiel, neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket. Samen kijken we wat u nodig hebt om gemakkelijker ergens te komen. In en buiten uw huis.

Oplossingen voor bewegen in huis

Misschien is een rollator of een rolstoel een oplossing voor u. Een rollator kunt u zelf aanschaffen.

Een rolstoel kunt u eerst lenen via de thuiszorg. Blijkt dat u de rolstoel langer dan enkele maanden nodig hebt, dan kunt u bij de gemeente een rolstoel aanvragen. Een medewerker van het Breed Sociaal Loket helpt u daarbij.

Oplossingen voor vervoer buitenshuis 

Voor vervoer buitenshuis bespreken wij eerst met u of mensen om u heen u kunnen helpen. Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Dat kan bijvoorbeeld een scootmobiel, de regiotaxi of een aanpassing aan uw auto zijn. Kijk voor meer informatie op vervoersvoorziening.

Binnen de gemeente reizen
Met de regiotaxi  kunt u binnen de gemeente voordelig reizen. Overleg met het Breed Sociaal Loket of u voor de regiotaxi in aanmerking komt. Een medewerker helpt u dan om de speciale pas daarvoor aan te vragen.

Grotere afstanden reizen
Voor grotere afstanden, buiten de gemeente, kunt u speciaal taxivervoer inschakelen: Valys. U hebt daar recht op als u:

  • een bewijs van de gemeente hebt dat u hebt heeft op Wmo-vervoer (bijvoorbeeld een pas voor de regiotaxi);
  • een bewijs van de gemeente hebt dat u recht hebt op een Wmo-rolstoel of Wmo-scootmobiel;
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente hebt;
  • een OV-Begeleiderskaart hebt;
  • een verklaring van, of namens, uw gemeente hebt waarin staat dat u vervoer via Valys nodig hebt, ook al hebt u geen van deze documenten.

Voor vervoer via Valys moet u de Valyspas aanvragen.

Gehandicaptenparkeerkaart en plaats aanvragen

Hebt u een lichamelijke of psychische beperking, dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart en/of een gehandicaptenparkeerplaats.  

Eigen bijdrage

Voor het gebruik van de regiotaxi en voor een scootmobiel betaalt u een eigen bijdrage. Ook voor bijvoorbeeld een scootmobiel betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en regelt de betaling met u. U kunt zelf uw eigen bijdrage berekenen op hetcak.nl.