Hulp voor gezin, kinderen en jongeren

Home > Hulp en Zorg > Hulp voor gezin, kinderen en jongeren

Hulp voor gezin, kinderen en jongeren

Heeft uw kind problemen op school, zijn er problemen in de opvoeding of heeft uw kind een lichamelijke of psychische beperking, dan kan het Breed Sociaal Loket u helpen. Algemene vragen over opvoeden, opgroeien en over de ontwikkeling van uw kind stelt u aan de GGD regio Utrecht,via (033) 460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl. Ook kunt u terecht op het spreekuur van het consultatiebureau in het Medisch Centrum Lopik.

Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

De gemeente kan ondersteuning bij opvoeding voor u bieden. Neem hiervoor contact op met het Breed sociaal Loket. De medewerker bekijkt samen met u wat de Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) voor u kan betekenen. Mocht dat onvoldoende zijn, dan kan het Breed Sociaal Loket u ondersteunen.

Kinderen en jongeren met psychische problemen

Heeft uw kind bijvoorbeeld adhd, autisme of een ander psychisch probleem, dan kunt u ook hulp inschakelen via het Breed Sociaal Loket. Een medewerker wijst u de weg naar diagnostiek, behandeling of begeleiding.

Kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Heeft uw kind een lichamelijke of verstandelijke beperking, dan biedt de gemeente bijvoorbeeld thuiszorg, begeleiding thuis of hulp bij vervoer. Neem contact op met het Breed Sociaal Loket.

Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie

Voor de zorg voor kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie vindt u meer informatie op de volgende website.

Leerlingenvervoer voor kinderen die op het speciaal (basis)onderwijs zitten

Voor meer informatie kijk hier

Vergoeding van de kosten voor jeugdzorg

De gemeente heeft contracten afgesloten met veel zorgaanbieders in de jeugdzorg. Voor meer informatie neem contact op met het Breed Sociaal Loket. Als u een zorgaanbieder inschakelt waarmee de gemeente een contract heeft, declareert de zorgaanbieder de kosten rechtstreeks bij de gemeente.

Kiest u voor een zorgaanbieder die geen contract met de gemeente heeft, dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. U gaat dan zelf een contract aan met de zorgaanbieder en betaalt deze aanbieder via de Sociale Verzekeringsbank.

Ten slotte vergoedt soms ook de zorgverzekeraar de kosten. Vraag daarnaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

Trainingen en cursussen

Het Breed Sociaal Loket organiseert diverse trainingen en cursussen voor kinderen, jongeren en ouders.

Bij grote opvoedproblemen of contact met justitie

Zijn er grote opvoedproblemen met uw kind, of is het in aanraking gekomen met justitie? Dan kan het Breed Sociaal Loket de hulp inschakelen van een SAVE-medewerker. SAVE staat voor SAmenwerken aan Veiligheid. De SAVE-medewerker bespreekt met u wat er precies speelt en werkt samen met u aan een veilige situatie voor uw kind.

Als de situatie van uw kind voldoende is verbeterd, sluit de SAVE-medewerker de hulp af. Het Breed Sociaal Loket wordt dan weer uw aanspreekpunt.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Hebt u te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling of ziet u dat bij iemand in uw omgeving, bel dan Veilig Thuis. (0800) 20 00, dag en nacht. Meer info: www.samen-veilig.nl

Wat te doen bij crisis?

Bij acuut gevaar voor u zelf of uw gezinsleden:

  • Bel 112 of 
  • Bel de politie: 0900-8844 (beide 24 uur per dag bereikbaar)

Bij een spoedeisende situatie waarbij het gaat over de veiligheid van uw kind of een kind in uw omgeving of huiselijk geweld:

  • Bel met Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar)

Bij acute psychiatrische crisis of een vermoeden daarvan:

  • Bel uw huisarts
  • Bel de huisartsenpost (buiten kantoortijden): 0900-4701470
  • Bel het Breed Sociaal Loket 0348-559955 (maandag t/m donderdag 09.00-17.00 en vrijdag 09.00-12.00)