Hulp voor volwassenen

Home > Hulp en Zorg > Hulp voor volwassenen

Hulp voor volwassenen

Bij een lichamelijke of psychische beperking, oudere leeftijd, ziekte of problemen thuis, kan zelfstandig wonen en leven moeilijk zijn. U kunt dan hulp vragen via het Breed Sociaal Loket. Een medewerker komt bij u thuis verder praten. Vervolgens zoekt de medewerker samen met u oplossingen.

Het huisbezoek

In het gesprek willen we helder krijgen wat u precies nodig hebt. We kijken eerst wat u zelf kunt doen. Daarna bespreken we of er mensen in uw omgeving zijn die u kunnen helpen. Ten slotte kijken we welke hulp u nodig heeft.

De oplossing kan van alles zijn, bijvoorbeeld: een traplift, hulp van een vrijwilliger bij het boodschappen doen, aangepast vervoer, iemand die regelmatig langskomt en u gezelschap houdt, dagbesteding of hulp bij het huishouden.

Hulp bij het huishouden

Er zijn twee mogelijkheden voor hulp bij het huishouden:

  1. De huishoudelijke hulp toelage
  2. De huishoudelijke hulp vanuit de Wmo

Begeleiding

Begeleiding hangt nauw samen met de ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Er zijn 2 vormen van begeleiding: individueel en in een groep.

Welzijnswerk en vrijwilligerswerk

Hebt u behoefte aan hulp van een vrijwilliger? Of wilt u zelf vrijwilligerswerk doen? U regelt dit via Stichting Pulse of Lopik voor Elkaar.

Trainingen en cursussen

Het Breed Sociaal Loket organiseert diverse trainingen en cursussen voor kinderen, jongeren en ouders.

Vergoeding van kosten – zorg in natura

De gemeente heeft contracten afgesloten met diverse zorgaanbieders. Als u een partij inschakelt waarmee de gemeente een contract heeft, declareert de zorgaanbieder de kosten rechtstreeks bij de gemeente.

Vergoeding van kosten – persoonsgebonden budget (pgb)

Kiest u voor een zorgaanbieder die geen contract met de gemeente heeft, dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. U sluit dan zelf een contract met de zorgaanbieder en betaalt deze aanbieder via de Sociale Verzekeringsbank. Soms vergoedt de zorgverzekeraar de kosten. Vraag daarnaar bij uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage voor hulp vanuit Wmo

Voor  hulp vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, een scootmobiel of woningaanpassingen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int die eigen bijdrage. Wat uw bijdrage is, berekent u op www.hetcak.nl.