Wie zit er in het Breed Sociaal Loket?

Home > Hulp en Zorg > Wie zit er in het Breed Sociaal Loket?

Wie zit er in het Breed Sociaal Loket?

Dit item is verlopen op 24-04-2017.

Toegangsmedewerkers Breed Sociaal Loket

Als u een afspraak heeft met het Breed Sociaal Loket, dan voert u altijd in
eerste instantie een gesprek met een toegangsmedewerkster. In het
Breed Sociaal Loket zijn drie toegangsmedewerkers. Zij maken een
afspraak bij u thuis. De medewerkster kijkt samen met u naar uw
persoonlijke situatie en stelt samen met u vast welke oplossing het beste
bij u past. Dat kan een doorverwijzing zijn naar een professional van
één van de partners in het Breed Sociaal Loket.

Afspraak

Bel: 0348-559955
Mail: bsl@lopik.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 uur tot 17.00 uur en
op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Elsbeth Levitus

Toegangsmedewerkster

Gerdine Kok

Toegangsmedewerkster

Jennifer Kreling

Toegangsmedewerkster

SKJ geregistreerd

Overige teamleden Breed Sociaal Loket

Naast de drie toegangsmedewerkers zijn er twee medewerkers, die   
meer achter de schermen werken.

Judith Godijn

Teamleider

Marian Klomp

Ondersteuner


WIL (Werk en Inkomen Lekstroom)

Werk en inkomen Lekstroom (WIL) is de organisatie op het gebied van
werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening voor de gemeenten
Lopik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein en Vianen. WIL vindt het belangrijk
dat alle inwoners van de gemeente Lopik meedoen met de samenleving.
Ieder op zijn eigen manier en naar de mogelijkheden die iemand heeft.
Iedereen die kan werken, doet dat.  Zij gaan uit van de eigen kracht van
mensen.

De medewerkers van WIL die in het Breed Sociaal Loket meedraaien,
zijn generalisten en hebben veel ervaring op diverse gebieden van de
sociale hulpverlening. Indien nodig ondersteunen zij u op het gebied
van werk, inkomen, bijzondere bijstand, minimaregelingen en
schuldhulpverlening.
De WIL-generalisten zijn vraagbaak voor inwoners en hulpverleners.

De WIL-generalisten maken deel uit van het Breed Sociaal Loket
en zijn in Lopik aanwezig. U maakt een afspraak met hen
via 0348-559955 of bsl@lopik.nl

Marianne
van Leeuwenstijn

Generalist


Ondersteuning voor volwassenen

Het Leger des Heils is een brede organisatie die verschillende vormen
van hulpverlening biedt aan diverse, uiteenlopende doelgroepen.

Landelijk doet het Leger des Heils meer dan soep aanbieden:
beschermde woonvormen, thuisbegeleiding, dagbesteding en opvang
behoren tot het aanbod.
Vanuit het breed sociaal team Lopik, richt het Leger des Heils zich
voornamelijk op begeleiding aan huis.
Kern van de zorg is dat wij er zijn voor mensen zonder helper en wij
geven nooit op. Wij staan voor zorg op maat voor iedere cliënt die
dat nodig heeft.

het Leger des Heils maakt deel uit van het Breed Sociaal Loket
en is in Lopik aanwezig.
U maakt een afspraak via 0348-559955 of bsl@lopik.nl

Marlies van der Sterre 

Marlies van der Sterre

Ambulant
medewerker


Jeugdhulpverlening voor jeugdzorg

Youké begeleidt en behandelt kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en
hun gezinnen bij opgroeien en opvoeden. Soms zien ouders of kinderen even
geen uitweg meer uit de problemen die ze tegenkomen. Tijdige en tijdelijke
ondersteuning kan dan verlichting geven om kind, jongere en gezin weer snel
op de rit te krijgen. Youké biedt die ondersteuning, zo kort als kan, zo lang als
nodig. We doen dat zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving
van de cliënt.

Youké maakt deel uit van het Breed Sociaal Loket en is in Lopik aanwezig.
U maakt een afspraak via 0348-559955 of bsl@lopik.nl

Susan Wouda

Consulent
en
Ambulant
hulpverlener

SKJ geregistreerd

Astrid van Dijkhuizen

Consulent
en
Ambulant
hulpverlener

SKJ geregistreerd


MEE consulenten

MEE ondersteunt inwoners met een lichamelijke of een verstandelijke
beperking, een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel, een
vorm van autisme en ondersteunt ook mantelzorgers, familie of andere
betrokkenen.MEE helpt bij vragen over bijvoorbeeld opvoeding, onderwijs,
financiën, wonen, werken en vrije tijd. Mensen van alle leeftijden kunnen
de consulenten raadplegen. Samen met u gaan zij kijken wat nodig is,
zodat u zelf weer verder kunt. Ook hulpverleners kunnen contact met de MEE
consulenten opnemen. Een verwijzing of indicatie is niet nodig en de
ondersteuning is kosteloos. MEE werkt onafhankelijk van zorgaanbieders
en instellingen, maar maakt wel deel uit van het Breed Sociaal Loket en
zijn in Lopik aanwezig.
Ze denken mee en kunnen aanschuiven bij een huisbezoek van een
toegangsmedewerker van het Breed Sociaal Loket.

U maakt een afspraak met hen via 0348-559955 of bsl@lopik.nl

Bianca van Geer

Consulent

Natasja Verberkt

Consulent

Algemeen maatschappelijk werk door Vitras

Algemeen maatschappelijk werk (AMW) is voor mensen die tijdelijk hulp
nodig hebben. Bijvoorbeeld bij spanningen in het gezin, opvoedingsvragen,
depressieve klachten, geldproblemen, rouwverwerking, relatieproblemen,
echtscheiding e.d..  De maatschappelijk werker biedt praktische onder-
steuning, advies en informatie over regelingen, uitkeringen, school of werk,
kortingen en kwijtscheldingen. De maatschappelijk werker kan u de weg wijzen
bij regelwerk en deskundige hulp inschakelen als dat nodig is. In één of meer
gesprekken wordt u geholpen uw vraag helder te krijgen en uw probleem aan
te pakken. Samen kijkt u hoe u uw netwerk in kunt zetten om te helpen.

Daarnaast biedt Vitras ook School maatschappelijk werk. Basisscholen kunnen
een beroep doen op Miriam Scholte (i.o.m. ouders) als er problemen zijn in de
thuissituatie van een leerling of als zij het idee hebben dat het niet helemaal
goed gaat met de leerling op persoonlijk vlak. Samen met ouders en school
wordt op zoek gegaan naar mogelijkheden tot verbetering.

U maakt een afspraak met hen via 0348-559955 of bsl@lopik.nl
Of u kunt direct met hen contact opnemen:
e.reerds@vitras.nl  030-219 28 38
m.straver@vitras.nl  030-880 24 20

Miriam Straver

Consulent

registerplein

Ellen Reerds

Consulent

registerplein