Milieu en RUD

Home > Milieu en RUD

Milieu en RUD

De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit voor de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg. De manier waarop de RUD en haar opdrachtgevers samenwerken, en de verdeling van taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (pdf). De vergunningverleners en toezichthouders van de RUD werken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

Via deze link vindt u de website van de RUD.

Logo RUD