Milieu | RUD | HDSR

Home > Milieu | RUD | HDSR

Milieu | RUD | HDSR

RUD

De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit voor de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg. De manier waarop de RUD en haar opdrachtgevers samenwerken, en de verdeling van taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (pdf). De vergunningverleners en toezichthouders van de RUD werken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

Logo RUD

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Muskus- en beverratten

Heeft u (sporen van) muskusratten gezien? Dan kunt u contact opnemen met het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij vangen muskusratten om te voorkomen dat graafschade het watersysteem verzwakt.

Bel tijdens kantooruren met 030 - 634 57 56 of meld het via Muskusrattenbestrijding - HDSR.

Het waterschap bestrijdt alleen muskus- en beverratten, géén bruine ratten of woelratten. Beverratten komen in ons gebied nauwelijks voor.