Milieu | RUD | HDSR

Home > Milieu | RUD | HDSR

Milieu | RUD | HDSR

RUD

De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit voor de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg. De manier waarop de RUD en haar opdrachtgevers samenwerken, en de verdeling van taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (pdf). De vergunningverleners en toezichthouders van de RUD werken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

Logo RUD

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Muskus- en beverratten

Heeft u (sporen van) muskusratten gezien? Dan kunt u contact opnemen met het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij vangen muskusratten om te voorkomen dat graafschade het watersysteem verzwakt.

Bel tijdens kantooruren met 030 - 634 57 56 of meld het via Muskusrattenbestrijding - HDSR.

Het waterschap bestrijdt alleen muskus- en beverratten, géén bruine ratten of woelratten. Beverratten komen in ons gebied nauwelijks voor.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig