21 februari: Inloopavond oost-west fietspad, fase 1: IJsselstein tot Provinciale weg N210 Lopik (06-02-2019)

Home > Nieuws > 21 februari: Inloopavond oost-west fietspad, fase 1: IJsselstein tot Provinciale weg N210 Lopik

21 februari: Inloopavond oost-west fietspad, fase 1: IJsselstein tot Provinciale weg N210 Lopik (06-02-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 22-02-2019.

Samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en met subsidie van de provincie Utrecht wordt het oost-west-fietspad (vanaf IJsselstein tot Schoonhoven) op de schop genomen. Gelijktijdig wil het waterschap de waterkering langs de zuidzijde van de Lopikerwetering verbeteren. Hierover zijn in 2018 bewonersavonden in Lopikerkapel, Cabauw en Lopik-dorp georganiseerd.

Mede op basis van de inbreng van de inwoners die in 2018 bij de bewonersavonden aanwezig zijn geweest, zijn tekeningen gemaakt voor de reconstructie van het oost-west-fietspad. Op donderdag 21 februari 2019 wordt van 20.00 uur tot 21.30 uur een inloopavond georganiseerd om omwonenden van fase 1 te informeren over deze tekeningen en over de uitvoering van de werkzaamheden. De inloopavond vindt plaats in Buurthuis d’Ouwe School, Lopikerweg oost 181 te Lopikerkapel. Omwonenden ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor de inloopavond.

Wethouder Gerrit Spelt en projectleider Paul Verweij zijn aanwezig om de tekeningen voor het oost-west-fietspad toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Tijdens de inloopavond wordt geen presentatie gegeven; omwonenden en andere belangstellenden kunnen tussen 20.00 uur en 21.30 uur binnenlopen op een tijdstip dat hen schikt.

De werkzaamheden die het waterschap wil verrichten aan de waterkering worden tijdens deze inloopavond niet nader toegelicht. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden via www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/lopik/versterking-kade-lop/