23 april 2019: Informatieavond concept voorkeursalternatieven dijkversterking en herinrichting uiterwaard (10-04-2019)

Home > Nieuws > 23 april 2019: Informatieavond concept voorkeursalternatieven dijkversterking en herinrichting uiterwaard

23 april 2019: Informatieavond concept voorkeursalternatieven dijkversterking en herinrichting uiterwaard (10-04-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 24-04-2019.

Het samenwerkingsverband Salmsteke Ontkiemt organiseert een informatiebijeenkomst over de versterking van de Lekdijk en de herinrichting van de uiterwaard Salmsteke. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 23 april a.s. in Dorpshuis De Schouw, M.A.A. Schakelplein 6 te Lopik. U bent vanaf 19.00 uur welkom.

Programma

19.00 uur - inloop en ontvangst
19.30 uur - start informatieavond
20.00 uur - toelichting concept voorkeursalternatieven per tafel
21.00 uur - afsluiting en napraten

Voorkeursalternatieven

Sinds de vorige bijeenkomst begin oktober 2018, waarbij oplossingsrichtingen zijn gepresenteerd, hebben het waterschap, Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden gewerkt aan een concept voorkeursalternatief voor zowel de dijkversterking als de herinrichting van het uiterwaardengebied. Op de informatiebijeenkomst wordt u hierover geïnformeerd.

Nieuwsbrief en consultatie

In de week voorafgaand aan de informatiebijeenkomst volgt een nieuwe editie van de nieuwsbrief, waarin u meer informatie aantreft over de wijze waarop bewoners en andere belanghebbenden worden geconsulteerd over de voorkeursalternatieven voor de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard. De uitkomst van de consultatie wordt meegegeven aan de besturen van het waterschap en het recreatieschap, voordat vaststelling van de voorkeursalternatieven plaatsvindt.