24 en 26 november: Aftrap dijkversterking Jaarsveld – Vreeswijk tijdens digitale bewonersavonden (11-11-2020)

Home > Nieuws > 24 en 26 november: Aftrap dijkversterking Jaarsveld – Vreeswijk tijdens digitale bewonersavonden

24 en 26 november: Aftrap dijkversterking Jaarsveld – Vreeswijk tijdens digitale bewonersavonden (11-11-2020)

RSS
Dit item is verlopen op 27-11-2020.

Komt u kennismaken?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de komende jaren de Lekdijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk versterken. De dijkversterking is opgedeeld in drie fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. Het project staat nu aan het begin van de verkenningsfase. Een goed moment om nader kennis te maken met de omgeving. Daarom organiseert het waterschap digitale bewonersavonden op dinsdag 24 en donderdag 26 november. Komt u ook?

Waarom wordt de Lekdijk versterkt?

In 2017 zijn de normen voor de veiligheid van rivierdijken aangescherpt, met het oog op de toekomst en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Uit onderzoek is gebleken dat de Lekdijk niet volledig voldoet aan die nieuwe normen. Om de dijk ook naar de toekomst toe voldoende veilig te houden, versterkt het waterschap de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven en dus ook tussen Jaarsveld en Vreeswijk. De verkenningsfase op dit traject is deze zomer gestart. Pas in 2025 gaat de eerste schop in de grond.

Kennismaken en een blik op de plannen

Tijdens de digitale bewonersavonden maakt u kennis met het projectteam en vice versa en krijgt u meer informatie over de veiligheidsopgave voor de dijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk. Er wordt toegelicht welke problemen er moeten worden aangepakt en hoe het proces van de dijkversterking eruit ziet. Ook hoort het waterschap graag hoe u bij de dijkversterking betrokken wilt worden.

Uw ideeën en wensen

Naast kennismaken en het toelichten van de veiligheidsopgave, is het projectteam tijdens de digitale bewonersavonden benieuwd naar uw verhaal bij de Lekdijk. Welke herinneringen heeft u aan de dijk? Welke ideeën en kansen ziet u? En waar moet het waterschap zeker rekening mee houden bij dit project?

Digitale bewonersavonden

Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om op locatie het project af te trappen. Daarom organiseert het waterschap digitale bewonersavonden, waarbij gewerkt wordt met tijdsloten. Voor deelname aan deze avonden heeft u geen extra software nodig; een computer of laptop met internetverbinding is voldoende. Wel is inschrijven noodzakelijk, zodat u de deelnamelink toegestuurd kunt krijgen. De tijdsloten zijn:

  • Dinsdagavond 24 november: 19.00 – 20.00 & 20.30 – 21.30u
  • Donderdagavond 26 november: 19.00 – 20.00 & 20.30 – 21.30u

Inschrijven doet u via de website van het waterschap: www.hdsr.nl/sterkelekdijk/jaarsveld-vreeswijk.

Sterke Lekdijk

Het project Jaarsveld – Vreeswijk is onderdeel van Sterke Lekdijk, de dijkversterking van Amerongen tot Schoonhoven. Project Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een landelijk programma waarbinnen meer dan 1300 kilometer aan dijk wordt versterkt om ons land klaar te maken voor de toekomst.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig