25 mei: Openbare beëdiging militairen Koninklijke Landmacht in Woerden (18-05-2018)

Home > Nieuws > 25 mei: Openbare beëdiging militairen Koninklijke Landmacht in Woerden

25 mei: Openbare beëdiging militairen Koninklijke Landmacht in Woerden (18-05-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 26-05-2018.

Woerden weer voor even garnizoensstad

Op initiatief van de Stichting Veteranen Lopikerwaard en in samenwerking met de Koninklijke Landmacht en de gemeente Woerden vindt er op 25 mei a.s. op het Kerkplein in Woerden een grootse openbare militaire beëdiging plaats.

Koninklijke Landmacht

“Ik beloof trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht, dat beloof ik."

Met het uitspreken van deze woorden op het Vaandel, wordt een 40-tal militairen van de Koninklijke Landmacht in het openbaar beëdigd. Door de beëdiging in de openbaarheid te doen, laat de Koninklijke Landmacht zien dat ze letterlijk midden in de maatschappij staan.

Deze gebeurtenis wordt omlijst door ceremonieel en wordt volgens protocol uitgevoerd. Het evenement wordt muzikaal begeleid door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.

Militairen dienen na hun opleiding zo snel mogelijk beëdigd te worden, voordat zij uitgezonden kunnen worden en aan hun carrière kunnen beginnen. Zonder het afleggen van de eed of belofte mag een militair niet worden uitgezonden. Voor een militair is het afleggen van de eed of belofte van zeer grote betekenis.

Het merendeel van de militairen dat op 25 mei wordt beëdigd, is werkzaam bij het regiment Bevoorrading- en Transporttroepen. Deze eenheid is gespecialiseerd in het verplaatsen van grote hoeveelheden goederen en materiaal onder alle omstandigheden.

Woerden

Woerden heeft een rijke militaire geschiedenis. Veel plekken in Woerden verwijzen daar naar, soms letterlijk, zoals het Kazerneplein, het Arsenaal, het Exercitieveld en het Defensie eiland. Niet te vergeten de verdedigingswerken uit de oudheid de Singel en het Kasteel. Alles met een eigen verhaal.

Wat te denken dat defensie nog tot in de jaren '60 van het defensie-eiland gebruik maakte.

Stichting Veteranen Lopikerwaard

De Stichting Veteranen Lopikerwaard nodigt de in Woerden, Lopik, Oudewater, Montfoort en IJsselstein woonachtige veteranen uit om bij dit bijzondere evenement aanwezig te zijn. Het evenement begint rond 10.30 uur op het Kerkplein in Woerden.

Het evenement is verder natuurlijk voor iedereen toegankelijk.

Openbare beëdiging militairen Koninklijke Landmacht