Acht inwoners Koninklijk Onderscheiden (26-04-2019)

Home > Nieuws > Acht inwoners Koninklijk Onderscheiden

Acht inwoners Koninklijk Onderscheiden (26-04-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 26-06-2019.

Tijdens de zogenaamde 'Lintjesregen' op vrijdag 26 april 2019 mocht burgemeester Laurens de Graaf zeven Koninklijke Onderscheidingen uitreiken namens Zijne Majesteit de Koning. Daarnaast ontving één inwoner van onze gemeente een Koninklijke Onderscheiding in de gemeente Westerkwartier (provincie Groningen). Voor het eerst werd in de gemeente Lopik een echtpaar tegelijkertijd Koninklijk onderscheiden. De acht Koninklijke Onderscheidingen betreffen allemaal Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gedecoreerden gemeente Lopik 2019

Van links naar rechts: De heer De Wit, mevrouw Anbergen-Van Zuilen, burgemeester Laurens de Graaf, echtpaar Boom-Zwijnenburg, de heer Visée en mevrouw Wildschut-Van Houten. De heren Griffioen en Leicht staan niet op de foto.

Videoregistratie

Van de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen is een korte video gemaakt. Bekijk de video door hieronder op de afbeelding 'Lintjesregen 2019' te klikken.

Mevrouw J.C. Anbergen-van Zuilen uit Cabauw

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw J.C. Anbergen-van Zuilen ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1975 – 1995
Vrijwilliger bij het kerkkoor Burning Candles te Lopik. Betrokkene zorgde samen met haar echtgenoot voor het vervoer naar optredens en uitstapjes.

1978 – 1984
Vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Cabauw. Betrokkene droeg zorg voor het wassen van de kleding van een jeugdelftal.

1983 – heden
Bestuurslid van de ouderenvereniging Cabauw 60plus te Lopik. Betrokkene initieert en organiseert activiteiten, zoals lezingen, bedrijfsbezoeken en fietstochten. Zij int de contributies en de inschrijfkosten van activiteiten, notuleert de vergaderingen en legde een index aan van alle activiteiten. Daarnaast bracht zij ouderen naar de kerkdiensten en bezoekt zij ouderen bij ziekte of rouw.

1986 – 2006
Vrijwilliger bij de Stichting Een Helpende Hand aan Roemenië te Schoonhoven. Betrokkene zamelde kleding in, zorgde ervoor dat de kleding gerepareerd en gewassen was, hielp bij het sorteren en het inladen. Zij heeft Roemenië eenmaal bezocht en onderhield lange tijd contact met een paar families.

Betrokkene collecteerde voor diverse instellingen, zoals het Astmafonds, Rode Kruis, de Hartstichting en het KWF.

In 2018 ontving zij de erespeld van de gemeente Lopik.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Anbergen-Van Zuilen

Mevrouw A.M. Boom-Zwijnenburg uit Benschop en de heer D.C. Boom uit Benschop

beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

2003 – heden 
Het echtpaar Boom-Zwijnenburg is sinds 2003 pleegouder bij De Rading Jeugd- en Opvoedhulp. De heer en mevrouw Boom hebben al voor twaalf pleegkinderen gezorgd. Ook vangen zij kinderen in crisissituaties op en staan zij klaar voor andere pleeggezinnen als die uit de brand moeten worden geholpen.

Mevrouw A.M. Boom-Zwijnenburg is werkzaam bij Vierstroom Zorg Thuis.
De heer D.C. Boom is werkzaam bij Terberg Benschop B.V.

Het echtpaar Boom is het eerste echtpaar in de gemeente Lopik dat tegelijkertijd is onderscheiden.

Koninklijke onderscheiding voor echtpaar Boom-Zwijnenburg

De heer G. Griffioen uit Lopik

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer G. Griffioen, tot zijn pensionering in 2015 werkzaam geweest als conciërge van de Christelijke Scholengemeenschap Willem de Zwijger te Schoonhoven, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1975 – heden
Vrijwilliger bij de Brugkerk van de Protestantse Gemeente Lopik. Betrokkene fungeerde als diaken, jeugdouderling en pastoraal ouderling. Ook was hij sinds 1977 lid van het kerkkoor, waarvan vele jaren in de functie van voorzitter. Daarnaast initieerde en organiseert hij sinds 1994 de jaarlijkse rommelmarkt. Bovendien was hij de oprichter en voorzitter van de Volkskerstzang en lid van de activiteitencommissie.

1999 – heden
Voorzitter van de IJsclub Centrum te Lopik. Betrokkene onderhield het terrein en realiseerde het nieuwe clubgebouw. In het geval dat de ijsbaan was geopend, was hij op alle schaatsdagen aanwezig.

2009 – heden
Lid en bestuurslid van het Weteringkoor te Cabauw. Betrokkene is het aanspreekpunt voor de boekingen.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Griffioen

De heer H. Visée uit Lopik

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer H. Visée, tot zijn pensionering in 2017 werkzaam als directeur van Woningbouwvereniging Goed Wonen te Benschop en momenteel zelfstandig ondernemer, ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1978 – heden
Lid, secretaris en penningmeester van Volleybalvereniging LVV te Lopik. Ook fungeerde betrokkene als trainer van de diverse teams en als (bonds)scheidsrechter. Verder is hij betrokken bij diverse projectactiviteiten.

2010 – heden
Medeoprichter en penningmeester van de Stichting Lopik Betrokken. De stichting zet zich in voor de Lopikse gemeenschap. Daarnaast organiseert betrokkene onder andere de avondvierdaagse, de Lekstreekbus en de kerstboomplaatsing op het dorpsplein en verricht hij diverse technische werkzaamheden. Ook is betrokkene penningmeester van de Stichting Beursvloer Lopik (ontstaan vanuit de Stichting Lopik Betrokken).

2010 – heden
Bestuurslid en penningmeester van Stichting Dorpshuis De Schouw. Naast zijn bestuurstaken zet betrokkene zich in tijdens de openingsuren van het dorpshuis en bij diverse evenementen.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Visée

Mevrouw S.M.J. Wildschut-van Houten uit Benschop

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw S.M.J. Wildschut-van Houten, werkzaam als verzorger bij AxionContinu, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1995 – 2007
Vrjwilliger bij Basisschool Sint Victor te Benschop. Betrokkene fungeerde onder andere als lees-, overblijf-, fluor- en luizenmoeder. Verder hielp ze mee bij diverse feestactiviteiten.

2000 – 2013
Vrijwilliger bij de R.K. Geloofsgemeenschap H. Victor te Benschop. Betrokkene was lid van de werkgroep kindervieringen; zo hield zij zich bezig met het voorbereiden en begeleiden van de kindervieringen, het maken van een boekje en het kinderkoor. Daarnaast was zij lid van de pastoraatsgroep waar zij medeverantwoordelijk was voor de catechese.

2006 – heden
Vrijwilliger bij de Benschopse Volleybal Club (Bevoc). Betrokkene is jeugdcommissielid en contactpersoon en fungeert onder andere als begeleider tijdens diverse toernooien.

2009 – heden
Medeoprichter en penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Omnisport te Benschop. Deze stichting geeft mensen met een beperking de mogelijkheid om op hun eigen niveau te kunnen sporten. Daarnaast is zij medeorganisator van onder andere de avondvierdaagse, de atletiekweek en allerlei andere activiteiten. Verder fungeert ze als chauffeur en doet ze boodschappen.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Wildschut-Van Houten

De heer K. de Wit uit Polsbroek

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer K. de Wit, voormalig agrariër, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1974 – heden
Vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Polsbroek en Vlist. Betrokkene brengt wekelijks het collectegeld naar de bank. Verder heeft hij als lid van de kerkenraad, diaken en ouderling gefungeerd.

1986 – heden
Bestuurslid van Basisschool Eben Haëzer te Polsbroek.

1986 – heden
Bestuurslid en penningmeester van de SGP-fractie. Daarnaast heeft betrokkene gedurende twee jaar als raadslid van de voormalige gemeente Polsbroek gefungeerd.

1995 – 2010
Bestuurslid van de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Lopikerwaard.

2002 – heden
Secretaris van de Roemenië Commissie van de Hervormde gemeente Polsbroek en Vlist. Ook draagt betrokkene onder andere bij aan het sorteren en inpakken van tweedehands kleding voor onder andere de zustergemeente Bagy. Betrokkene heeft meerdere bezoeken aan Bagy gebracht en heeft aan de inwoners zijn kennis over het boerenbedrijf overgebracht. Ook verschafte hij een aantal Roemeense echtparen onderdak op zijn agrarisch bedrijf om zo het boerenbedrijf te leren kennen en de opgedane kennis over te kunnen brengen aan de inwoners van Bagy. Verder coördineert hij het ophalen van oud papier en was hij een van de drijvende krachten achter de Boerenmarkt.

2005 – 2011
Tweede voorzitter van de Mannenvereniging Calvijn te Polsbroek. Daarnaast droeg betrokkene bij aan het organiseren van activiteiten.

Betrokkene is sinds 2010 vrijwillig actief bij Vakgarage De Wit in Schoonhoven. Hij verricht onder andere tuinwerkzaamheden en draagt zorg voor het wegbrengen en halen van auto’s en onderdelen.

Koninklijke onderscheiding voor de heer De Wit

De heer T.D. Leicht uit Lopik

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tijdens de zogenaamde 'Lintjesregen' op vrijdag 26 april 2019 reikte waarnemend burgemeester Wiersma van de gemeente Westerkwartier (provincie Groningen) namens Zijne Majesteit de Koning een Koninklijke Onderscheiding  uit aan de heer T.D. Leicht, inwoner van de gemeente Lopik. De uitreiking vond plaats in de gemeente Westerkwartier.

De heer Leicht woont sinds 2018 in de gemeente Lopik en heeft zich vele jaren vrijwillig ingespannen ten bate van de samenleving in onder andere de voormalige gemeenten Marum en De Wilp. Beide dorpen behoren sinds 1 januari 2019 tot de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen.

De heer T.D. Leicht ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

2002 – 2011
Voorzitter Raad van Commissarissen Timpaan Groep (voorheen Stichting Ploeg).

1991 – heden
Voorzitter Stichting Dorpshuis Op de Welle.

1988 – 1992
Adviserend Bestuurslid Tennisvereniging De Wilp.

1988 – 1992
Ouderling en actief bij begraafplaats voor Hervormde gemeente Opsterland Noord.

De heer Leicht Koninklijk onderscheiden