Basisscholen De Nieuwe Wiel en Eben Haezer Jaarsveld gecertificeerd als afvalvrije school (08-11-2018)

Home > Nieuws > Basisscholen De Nieuwe Wiel en Eben Haezer Jaarsveld gecertificeerd als afvalvrije school

Basisscholen De Nieuwe Wiel en Eben Haezer Jaarsveld gecertificeerd als afvalvrije school (08-11-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 08-01-2019.

De kinderen en de leerkrachten van basisscholen De Nieuwe Wiel en Eben Haezer Jaarsveld hebben bijna een jaar lang hun afval gescheiden. De afvalscheiding kreeg een 9,5! Er is bijna geen PMD, GFT en papier meer in het restafval te vinden. En de hoeveelheid restafval die aangeboden werd, is erg weinig. De kinderen en leerkrachten van deze scholen verdienen een pluim, omdat zo het meeste afval nu grondstof kan worden. Deze scholen zijn de tweede en derde afvalvrije scholen in Lopik. De Immanuelschool in Lopikerkapel was de eerste. Op maandag 5 november reikt wethouder Gerrit Spelt het certificaat ‘Afvalvrije school’ uit aan beide basisscholen.

Certificaat Afvalvrije school

Op maandag 5 november 2018 kregen de Eben Haezer Jaarsveld en De Nieuwe Wiel Lopik het certificaat ‘Afvalvrije school’ uitgereikt. Wethouder Gerrit Spelt bevestigde de bordjes ‘afvalvrije school’ aan de muur. Om het predicaat te behouden, moet de school blíjven voldoen aan de strenge eisen van afval reduceren en grondstoffen scheiden. Ook na het uitreiken van het predicaat, zullen de aangeboden grondstoffen regelmatig worden gecontroleerd. 

Na de onthulling speelden de oudste kinderen van de school een estafettespel op het schoolplein: ’Ren je rot!’ Twee groepen kinderen proberen zo snel mogelijk een afvalproduct in de juiste container te brengen en daarna van dit afvalproduct een gerecyceld product op te halen. Zo moesten de kinderen bijvoorbeeld een theezakje, een kapot T shirt, een erg mooi T shirt, een conservenblikje, een kurk en een luier goed scheiden en bedenken welk producten hiervan opnieuw kunnen worden gemaakt. De leerlingen van beide scholen brachten de grondstoffen vlekkeloos en zeer snel naar de juiste plek. Aan het eind konden zij een slogan maken van de verkregen letters. Wie als eerste de slogan wist, was de winnaar!

Bijdragen aan een duurzame samenleving

De gemeente Lopik wil via de scholen een bewustwording op gang brengen, zodat kinderen en volwassenen niet alleen praten over een duurzamere wereld, maar er ook praktisch mee aan de slag gaan. Zo wordt afval scheiden thuis net zo gewoon als op school! Dit draagt bij aan de landelijke doelstelling om uiterlijk in 2020 nog maar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Steeds meer gemeenten halen dit doel. De ambitie is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Van Afval naar Grondstof. In 2020 zijn alle gemeenten verplicht om deze doelstelling te halen. Het uitvoeringsprogramma Van Afval naar Grondstof - Huishoudelijk Afval is een samenwerking van het ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat.

Project ‘Afvalvrije scholen’

In 2014 is de gemeente Lopik gestart met het project ‘Afvalvrije Scholen’. De elf basisscholen in de gemeente Lopik hebben zich inmiddels allemaal vrijwillig aangemeld om afvalvrije school te worden. De gemeente ondersteunt de scholen door bijvoorbeeld de benodigde inzamelmiddelen te verstrekken en samen met BuitenWijs afvaleducatie te geven.

Gedurende het project controleert de gemeente de afvalstromen op scheiding en hoeveelheid restafval. Regelmatig worden er steekproeven genomen. Als er iets niet klopt, worden daar foto’s van genomen. Alle bevindingen worden regelmatig teruggekoppeld aan de scholen. Daarbij worden tips gegeven over wat beter kan.

Stichting Nedvang

Stichting Nedvang ondersteunt gemeenten en bedrijven bij het proces van scheiden, inzamelen, hergebruik, preventie en registratie van verpakkingsafval. Het bedrijfsleven draagt jaarlijks € 20 miljoen bij aan de extra aanpak van zwerfafval in Nederland. Ook de gemeente Lopik heeft recht op deze vergoedingen, mits daarvoor een plan wordt ingediend. De gemeente Lopik heeft een gedetailleerd plan ingediend waarin is voorgesteld om de basisscholen in Lopik afvalvrij te krijgen. De hoogte van de vergoeding wordt elk jaar bepaald aan de hand van het aantal inwoners.

Basissschool Eben Haëzer Jaarsveld

Basisschool Eben Haëzer Jaarsveld ondertekende op 14 maart 2018 een intentieverklaring, waarin de school uitsprak toe te werken naar een afvalvrije school onder toezicht van de gemeente Lopik. Eben Haëzer Jaarsveld is de tweede afvalvrije school in de gemeente Lopik. De school heeft zich enorm snel bewezen en behaalde ten opzichte van de andere afvalvrije scholen de meeste 10'en in de wekelijkse controle van het aanbieden van grondstoffen.

https://lh3.googleusercontent.com/uzPL-R19aGWbYgu7nBkCbzACbID4MTcIKChCF8tYqgqdbUEx75EFN9ATsUiaV9d6s1mNz08ibEa3QZM6sb6CF_NJEw7ie6AbTCCtJ23k0d0MH0KWlgDlQs6YUevOtAGcnBv-yDMIgg=w523-h697-no

https://lh3.googleusercontent.com/MFC5LAjx_eD-tXGouSw3DnqR9oqBae6Xsqvxhvww9twfPb4OLLDZwVFqHCN2WpG30ASjsRvHF5cgqJVC6gtd4_NTgfRN68WNL78AWdp1Xb8ieOWtvV2ioUEt_wnwET9VWVXHYgtnxw=w929-h697-no

https://lh3.googleusercontent.com/Masaqy5Y4ilGsHRMtNrwMuMWyaUZH4HK2YF9Px0HcvlolArQMw14SbkdA2Fd9fji8vNlEKNN_oHVmZxPfACliQgTDhqn4Yr0_LUtycZQkVOcdi6Q3vBBlq_NZahYWDzYteWduY3nCQ=w523-h697-no

https://lh3.googleusercontent.com/GbFWTVq-UkSN6IKBF3nEX8L5RZdrkkIPDOvxZXp-CBlXmIcy7vlfxD8B_QwkLilGQgIQaR9dpYboYZI4_GkewxnmN35PDbWHWelIUJlAD3WRqXJlmVtnP3eQq0ArQgKBXN4WRqc9xg=w523-h697-no

https://lh3.googleusercontent.com/Bh36cLcyR-f85EtqrPS887SIvLGJGRh5HqcSAcKDCL-5kP89WbdKwj8KrxNQ9RHX8akctVomldurio-GriKmGTOZKYUH7CIVeg9jIQo2iWOgwfUNyFQ1xetS7obdB3c89IOJL5CHWQ=w523-h697-no

Basisschool De Nieuwe Wiel Lopik

Op 9 januari 2018 ondertekende basisschool De Nieuwe Wiel een intentieverklaring, waarin de school uitsprak om toe te werken naar een afvalvrije school onder toezicht van de gemeente Lopik. De Nieuwe Wiel heeft het afgelopen jaar voornamelijk 9's en een 10 behaald in de wekelijkse controle van het aanbieden van grondstoffen. Door de enorme discipline van de docenten maar vooral ook van de kinderen, heeft De Nieuwe Wiel zich in een recordtijd bewezen als een afvalvrije school.

https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipOZI8EbH2Iya-wEOY5Eq5-83BDXKOrOl01QwUCH=s512-p-qv=peeabt12b13g24r1p4actt5ecj96cmp7o,m=1315c2c184a52bd8c3e5a8b8242db523,x=,t=25-iv14636?key=eXRXcEFJNEQxZ1lGWVF6SFJSTDU0R3VFSlIxSFJ3

https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipPpenKgkQ8CHwDi5TOjS_WIqDBTrCScoKIeIPrL=s512-p-qv=peeabt12b13g24r1p4actt5ecj96cmp7o,m=1315c2c184a52bd8c3e5a8b8242db523,x=,t=25-iv14636?key=eXRXcEFJNEQxZ1lGWVF6SFJSTDU0R3VFSlIxSFJ3

https://lh3.googleusercontent.com/ks-jfYDumyHnqavI2y8zdy9hBo0Uy4OT_S5rNTMsFNk38Cz3uIWgirlhQeTctR-Kqz5acKCMyBodmfUPoRbB4iQVCPLGYfCcY-MOq1mJhnzYyVUorVQlIUdsWqbPPPhZJ-QD7peq6g=w523-h697-no

https://lh3.googleusercontent.com/DT4IhAYr1n02wFqcNHJ2OueMTM88GUsirTUF-POKR13npx7g8j6xN-vJEx36faAf5muSjEGUw62G9GopHWBSQfMb41pXq4VFkG4Cv_813NXCN6Fhp3MiZ-x-bODvm2tK8kajVXMwdQ=w523-h697-no