Boostervaccinatie (23-11-2021)

Home > Nieuws > Boostervaccinatie

Boostervaccinatie (23-11-2021)

RSS

U kunt sinds vrijdag 19 november jl. een afspraak maken voor de boostervaccinatie. De boostervaccinatie is een extra vaccinatie tegen corona naast de eerdere basisvaccinatie(s). Het is een prikkel voor het afweersysteem en bedoeld om de bescherming tegen COVID-19 te versterken. Er wordt geprikt met Pfizer of Moderna. Zonder uitnodiging kunt u geen afspraak maken.

Voor wie is de boosterprik? 
Om goed beschermd te blijven tegen corona, krijgen mensen van 60 jaar en ouder een boostervaccinatie aangeboden. Als eerste aan de beurt zijn de oudste ouderen (geboren in 1931 of eerder), zorginstellingen en zorgmedewerkers die met deze groepen in contact komen. Mensen van 90 jaar of ouder hebben inmiddels een uitnodiging van het RIVM om een afspraak te maken.

Uitnodiging & voorwaarden
Bent u 90 jaar of ouder dan krijgt u een uitnodiging van het RIVM om een afspraak te maken. Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor het krijgen van de boosterprik:

  • U krijgt de boosterprik vanaf 6 maanden na uw laatste coronavaccinatie en het moment waarop u volledig gevaccineerd was – of 6 maanden na uw laatste besmetting met COVID-19.
  • U bent thuiswonend. Als u in een zorginstelling woont, hoeft u geen contact op te nemen met de GGD. U krijgt een uitnodiging via uw instelling en wordt daar gevaccineerd.
  • Heeft u een griepprik gehad? Dan moet u 14 dagen wachten om een boosterprik te krijgen. Heeft u eerst de boosterprik gehad? Dan moet u ook 14 dagen wachten om een griepprik te krijgen.

Afspraak maken 
Inwoners van de regio Utrecht kunnen met een uitnodiging voor de boosterprik een afspraak maken bij het Klant Contact Center (KCC) van GGD regio Utrecht. Dit kan telefonisch via (030) 630 54 00 of via de website: www.coronavaccinatie-afspraak.nl   

Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Dan is het nog niet mogelijk om een afspraak te maken. Bent u na 1931 geboren, dan ontvangt u de uitnodiging op een later moment. 

Let op! Voor de 1ste of 2de prik is geen afspraak nodig. Voor de boostervaccinatie moet wel een afspraak gemaakt worden.

Kijk voor meer informatie en de vaccinatielocaties op www.ggdru.nl/coronavaccinatie of bel (030) 630 54 00.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig