Burgemeester Laurens de Graaf: "Kerstmis 2020. De geboorte van nieuwe tradities?" (22-12-2020)

Home > Nieuws > Burgemeester Laurens de Graaf: "Kerstmis 2020. De geboorte van nieuwe tradities?"

Burgemeester Laurens de Graaf: "Kerstmis 2020. De geboorte van nieuwe tradities?" (22-12-2020)

RSS

Kerst is de tijd van licht, van liefde, van gezelligheid, van samenzijn èn van tradities. Daarmee is Kerst ook de tijd die ons confronteert met het mogelijke gemis aan een of meerdere van deze belevingen. Een tijd waarin we traditiegetrouw een verlangen voelen naar het verleden.

Kerst is dit jaar anders. Een wereldwijde pandemie beheerst al maanden ons doen en laten. Sinds maart bepaalt één virus alle nieuws. Sinds maart volgen we gespannen de persconferenties over maatregelen die ingrijpen in onze dagelijkse bezigheden. Sinds maart zien we dag in dag uit een volkstelling. Geen volkstelling zoals in het jaar van Jezus geboorte maar in tellingen van de besmettingen, ziekenhuisopnames en mensen die zijn overleden.

Voor veel mensen is het daarmee een tijd van angst voor verlies, van onbegrip en onvrede over genomen maatregelen, van grote onzekerheid over de toekomst. Een tijd waarin we – hoe goed we ook zoeken - het licht soms echt niet meer zien.

En toch is het diezelfde tijd waarin veel mensen hartverwarmende initiatieven ontplooien om om te zien naar medemensen. Een tijd van een intens verlangen. Naar rust. Naar de vakantiezon of -sneeuw. Maar volgens mij vooral een diep verlangen naar het vertrouwde, naar dat wat was. Naar elkaar spontaan een knuffel geven of een arm om iemand heen slaan die daar behoefte aan heeft.

Steeds opnieuw staan we stil bij wat wel of niet door kan gaan, stil staan bij wat wel en niet kan binnen 1,5 meter, stilstaan bij het bij je hebben van een mondbedekking in publieke ruimtes en winkels. Stilstaan lijkt een verplichte gewoonte te zijn geworden aan het einde van dit jaar. Het virus hield flink huis in veel tradities. Tradities die al generaties lang doorgegeven worden, moeten met pijn in het hart beperkt worden of je moest er noodgedwongen afscheid van nemen. Zelfs van de traditie om met de mensen die je lief zijn van een met zorg bereid kerstdiner te genieten. Spelletjes doen, cadeaus die al dagen onder de kerstboom liggen met elkaar uitpakken. Samenzijn, dicht bij elkaar, en met iedereen die ons dierbaar is, stilstaan bij het afgelopen jaar en hoopvol vooruitblikken naar 2021. Het virus besmette met ons mensen, al deze tradities. Het besmette alles wat die we tot maart 2020 vanzelfsprekend vonden. 

En daarin zit iets bijzonders. Een jaar waarin alles noodgedwongen anders moet, biedt ook andere, nieuwe inzichten. Het vanzelfsprekende rennen, zeker in december wanneer alles vóór de feestdagen nog af moet en vooral tot in de puntjes moet zijn geregeld, is weggevallen. Gedwongen terugkijkend leggen we onszelf en elkaar ook wel erg veel op. Nu we de feestdagen verplicht in huiselijk kring gaan doorbrengen, ontstaat er tijd. Tijd die we hiervoor niet dachten te hebben. Tijd om te verstillen, stil te staan bij alle mooie, waardevolle momenten die er in het afgelopen jaar net zo goed zijn geweest. Verstillen om te beseffen en te genieten van dat wat er nog wèl kan. Het geeft tijd om te relativeren, om echt met elkaar in gesprek te gaan en oprecht en zonder te-doen-lijstjes in je hoofd met volle aandacht naar elkaar te luisteren. Te verstillen in het besef dat we gezond zijn en ons omringd weten door liefdevolle mensen.

Volgens filosoof Lao Tse is het verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis. Laten we de extra tijd die we nu krijgen gebruiken om mensen die zich eenzaam voelen of mensen die het lastig vinden om te gaan met de steeds veranderde werkelijkheid, aandacht te geven. Met een telefoontje, bezoek of kaartje.Tijd en aandacht voor deze mensen in dit uitzonderlijke jaar doet mogelijk een nieuwe waardevolle traditie geboren worden. Laten we deze kerst - misschien wel meer dan ooit - openstaan voor de liefde voor elkaar. Liefde en aandacht geven is de ander verlichten.

Ik wens dat Kerst - ondanks deze donkere tijd – voor iedereen een inspirerende tijd is. Een Kerst waar je extra je best doet om er iets van te maken. Waar we iets doen voor anderen. Waar liefde en warmte voelbaar is. Een feest van verbondenheid, hoop en vertrouwen op verlichting.

Ik wens u goede en liefdevolle kerstdagen toe en dat u naar elkaar om blijft zien!

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Laurens de Graaf