Burgerhulpverlening bij reanimaties in de gemeente Lopik (17-03-2017)

Home > Nieuws > Burgerhulpverlening bij reanimaties in de gemeente Lopik

Burgerhulpverlening bij reanimaties in de gemeente Lopik (17-03-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 28-04-2017.

De eerste zes minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Reanimatie in deze periode vergroot het overlevingspercentage. De Meldkamer Ambulancezorg stuurt vanaf vandaag niet alleen ambulances en brandweerwagens op weg, maar alarmeert ook Lopikers die in de buurt zijn en zijn aangesloten bij HartslagNu. Vrijdag 17 maart 2017 ondertekenden de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) en de gemeente Lopik daarvoor een overeenkomst ‘Burgerhulpverlening bij reanimaties’. De nieuw op te richten Stichting Hartslag Lopik wordt het aanspreekpunt en gaat de opleidingen voor Lopikers verzorgen.

Burgemeester Lokker: ”Ik ben er trots op dat deze samenwerking tot stand is gekomen. Ik weet dat ieder jaar gemiddeld acht inwoners van Lopik een hartstilstand krijgen en dat niet meer dan twee mensen dit overleven. Reanimatie kan uitkomst bieden, maar hoe sneller de hulpverlening wordt gestart, hoe groter de kans op overleving. Met de inzet van het alarmeringssysteem kunnen burgerhulpverleners snel aanwezig zijn. Met name in dorpskernen die verder af liggen kunnen inwoners met de aanwezige defibrillator levens redden. Dat kan echt het verschil maken.”

V.l.n.r.: John van Engelen (RAVU), Rob Verheul (voorzitter Stichting Hartslag Lopik), Tijs Flink (secretaris), Nico de Langen (penningmeester), Edwin Bergstra (postcommandant Brandweer Lopik-dorp), Jan van Bruchem  (postcommandant Brandweer Benschop).
Aan tafel: Jack Versluis (directeur/bestuurder RAVU) en dhr. J.P. Lokker (burgemeester gemeente Lopik).

HartslagNu

Buurtgenoten kunnen soms eerder bij een slachtoffer zijn dan de professionele hulpverleners. Het alarmeringssysteem dat inwoners alarmeert in geval van een hartstilstand heet HartslagNu. Burgerhulpverleners kunnen alvast beginnen met het verlenen van hulp, of een AED halen en deze naar de locatie van het slachtoffer brengen. Als de professionele hulp gearriveerd is, neemt deze de hulpverlening over. De stichting HartslagNu stimuleert Lopikers met een geldig reanimatie certificaat of een AED zich aan te melden bij HartslagNu. John van Engelen van de RAVU: “De burgerhulpverlening is een waardevolle aanvulling op de professionele inzet. Door snel burgerhulp in te zetten bij reanimatiebehoeftige patienten stijgt de overlevingskans bij een hartstilstand naar meer dan 25%.”

Burgerhulpverlener worden?

Om burgerhulpverlening tot een succes te maken is het van belang dat er voldoende opgeleide vrijwilligers en beschikbare AED’s zijn. Inwoners met de juiste opleiding of een beschikbare AED kunnen zich aanmelden via de website www.hartslagnu.nl. Inwoners die burgerhulpverlener willen zijn, maar nog geen reanimatieopleiding hebben, kunnen een e-mail sturen naar: rverheul@rodekruis.nl.

Nieuwe stichting

Rob Verheul, bestuurslid van het lokale Rode Kruis: “Op dit moment zijn er in de verschillende kernen in onze gemeente inwoners actief met burgerhulpverlening bij reanimatie. Wij gaan een nieuwe stichting opzetten ‘Stichting Hartslag Lopik’ die al deze verenigingen (Rode Kruis en EHBO) gemeentebreed verbindt. De stichting wordt het aanspreekpunt van Hartslagnu.nl en beheert het systeem. Verder gaat zij zich inzetten voor het werven en opleiden van vrijwilligers én het uitbreiden en instandhouden van een dekkend netwerk van AED’s. Hoe meer vrijwilligers, hoe groter de kans dat een slachtoffer een hartstilstand overleeft.”