Cliëntenraad WIL afdeling Lopik zoekt nieuwe leden (03-12-2020)

Home > Nieuws > Cliëntenraad WIL afdeling Lopik zoekt nieuwe leden

Cliëntenraad WIL afdeling Lopik zoekt nieuwe leden (03-12-2020)

RSS

Werk en Inkomen Lekstroom, afgekort WIL, is een samenwerking tussen de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein. In WIL werken deze gemeenten samen op het gebied van werk, uitkeringen, minimaregelingen en schuldhulpverlening.

Lopik is op zoek naar nieuwe leden voor de Cliëntenraad WIL

Woont u in de gemeente Lopik? Heeft u een uitkering of maakt u gebruik van één of meer minimaregelingen? Of bent u op een andere manier geïnteresseerd in de Sociale Zekerheid (werk, uitkeringen, schuldhulpverlening) en wilt u de klanten uit de gemeente Lopik vertegenwoordigen? Kom dan de Cliëntenraad WIL versterken!

Wat is de Cliëntenraad WIL?

De Cliëntenraad WIL komt op voor de collectieve belangen van inwoners van de Lekstroomgemeenten die klant zijn van WIL. De raad wil een brug slaan tussen de klanten van WIL en het bestuur van WIL en de dienstverlening van WIL verbeteren.

De Cliëntenraad WIL bestaat uit maximaal 12 leden uit de Lekstroomgemeenten, met per gemeente maximaal 3 leden. De Cliëntenraad WIL is deskundig, betrokken en verbindend.

Wat doet de Cliëntenraad WIL?

De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van WIL over het beleid, de uitvoering en de dienstverlening van WIL. Het doel daarbij is het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van WIL.

De Cliëntenraad WIL praat en/of adviseert onder andere over:

 • Nieuwe wetten en regels op het gebied van werk en inkomen
 • Bemiddeling naar werk
 • Minimaregelingen en armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Beleving van belanghebbenden (klanten) bij de uitvoering/dienstverlening door WIL

De Cliëntenraad geeft geen adviezen over individuele personen of omstandigheden en behandelt geen individuele klachten.

Hoe vaak vergadert de Cliëntenraad WIL?

De Cliëntenraad WIL vergadert eenmaal per maand en heeft daarnaast eenmaal per maand overleg met directie en bestuur, beide keren overdag op woensdag.

Wat verwacht de Cliëntenraad WIL van nieuwe leden?

 • Betrokkenheid en een actieve inzet
 • Bijdragen van ervaringen met en verbeteringen voor de verschillende diensten van WIL. De voorkeur gaat daarom uit naar mensen die zelf gebruik maken of hebben gemaakt van de dienstverlening van WIL
 • Kennis hebben van en/of ervaring hebben met de Sociale Zekerheid
 • Willen meebouwen aan het versterken van de raad
 • Vertegenwoordigen van de klanten van WIL (met name uit de gemeente Lopik)
 • Bij voorkeur bestuurservaring
 • Zitting hebben of bereidheid zitting te nemen in de Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Bestuursleden en medewerkers van WIL, raadsleden en medewerkers van de Lekstroomgemeenten kunnen niet deelnemen in de Cliëntenraad WIL.

Wat heeft de Cliëntenraad WIL u te bieden?

 • Een actieve, enthousiaste groep vrijwilligers die belangenbehartiging een warm hart toedraagt
 • Interne bijscholing;
 • Een vrijwilligersvergoeding per vergadering en reiskostenvergoeding.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse en wilt u zich inzetten voor de Cliëntenraad WIL?
Stuur dan een brief en CV naar onderstaand adres:

Het college van B&W van de gemeente Lopik
T.a.v. C. Wissink
Postbus 50
3411 CH  LOPIK

E-mail: gemeente@lopik.nl

Geef in uw brief aan wat uw relatie is met WIL. Bent u bijvoorbeeld klant of bent u op een andere manier betrokken bij WIL?

U kunt uw brief en CV tot uiterlijk 14 december 2020 opsturen.

Hoe gaat de procedure verder?

Een commissie zal uit de ontvangen brieven een selectie maken en geschikte kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Hierna zal het college van Lopik de kandida(a)t(en) voordragen aan het bestuur van WIL. Het bestuur van WIL stelt vervolgens de voorgedragen leden aan na advies van de Cliëntenraad WIL.

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Diane Breedveld, secretaris van de Cliëntenraad WIL, via diane.breedveld@gmail.com of via telefoonnummer 06-224 408 26.

Als u de verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Lekstroom en/of de profielschets voor nieuwe leden van de Cliëntenraad wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de secretaris van de Cliëntenraad of met de betrokken beleidsmedewerker van de gemeente Lopik, mevrouw Wissink via gemeente@lopik.nl

Meer informatie over de cliëntenraad vindt u op de website van WIL.