Cliëntenraad WIL zoekt 2 nieuwe leden uit Lopik (01-03-2018)

Home > Nieuws > Cliëntenraad WIL zoekt 2 nieuwe leden uit Lopik

Cliëntenraad WIL zoekt 2 nieuwe leden uit Lopik (01-03-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 01-05-2018.

Woont u in Lopik? Heeft u een uitkering of maakt u gebruik van één of meer minimaregelingen? Of draagt u de collectieve belangenbehartiging van cliënten van WIL een warm hart toe en wilt u hieraan een waardevolle bijdrage leveren?   

Kom dan de Cliëntenraad WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) versterken. Om samen op te komen voor de collectieve belangen van onze Lopikse cliënten.

De Cliëntenraad WIL is deskundig, betrokken en verbindend. De raad bestaat uit maximaal 15 leden waarin alle Lekstroomgemeenten zijn vertegenwoordigd, met per gemeente maximaal 3 leden. De afdeling Lopik zoekt 2 enthousiaste en gemotiveerde leden.

Praat, denk en adviseer mee over bijvoorbeeld nieuwe wetten, bemiddeling naar werk, minimaregelingen, schuldhulpverlening en de dienstverlening van WIL.

Bent u degene die we zoeken? 

Heeft u interesse en wilt u zich inzetten voor de Cliëntenraad WIL?
Stuur dan een brief en CV naar onderstaand adres:
Het college van B&W van de gemeente Lopik
T.a.v. de heer J.R.C. van Everdingen M.Sc.
Postbus 50
3411 CH  LOPIK
E-mail: gemeente@lopik.nl

Geef in uw brief aan wat uw relatie is met WIL. Bent u bijvoorbeeld cliënt of bent u op een andere manier betrokken bij WIL? 

Meer informatie

Meer informatie over de vacature kunt u vinden op www.wil-lekstroom.nl U kunt ook contact opnemen met de WIL via crwil.secretaris@wil-lekstroom.nl.