Compensatie financieel nadeel corona voor sociaal-maatschappelijke organisaties (25-05-2021)

Home > Nieuws > Compensatie financieel nadeel corona voor sociaal-maatschappelijke organisaties

Compensatie financieel nadeel corona voor sociaal-maatschappelijke organisaties (25-05-2021)

RSS

De coronapandemie en de maatregelen om deze te bestrijden, hebben negatieve financiële gevolgen voor de samenleving. Ook sociaal-maatschappelijke organisaties kunnen te maken hebben met een financieel nadeel als direct gevolg van de effecten van de coronamaatregelen.

Het is mogelijk dat de uitvoering van activiteiten en de continuïteit van de organisatie hierdoor onder druk is komen te staan. Een eenmalige tegemoetkoming voor opgelopen financiële schade draagt ertoe bij dat deze organisaties hun activiteiten aan kunnen blijven bieden aan inwoners van de gemeente Lopik. Het gaat dan bijvoorbeeld om buurthuizen, muziekverenigingen, amateurkunst, scouting, vrijwilligersorganisaties jeugd. Hierdoor kunnen zij een positieve bijdrage blijven leveren aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor de inwoners in Lopik.

Aanvraag tegemoetkoming
De aanvraag moet uiterlijk 22 juni 2021 door de gemeente Lopik ontvangen zijn. U kunt het ingevulde formulier mailen naar gemeente@lopik.nl met als onderwerp ‘Financiële tegemoetkoming corona’. Een aanvraag kan ook per post worden gestuurd naar Gemeente Lopik, postbus 50, 3410 CB  Lopik. Het aanvraagformulier vind u onderaan deze pagina.

Voor vragen kunt u mailen naar gemeente@lopik.nl of bellen met 0348-559955. Vóór 21 juli 2021 ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.