Compensatie financieel nadeel corona voor sociaal-maatschappelijke organisaties (25-05-2021)

Home > Nieuws > Compensatie financieel nadeel corona voor sociaal-maatschappelijke organisaties

Compensatie financieel nadeel corona voor sociaal-maatschappelijke organisaties (25-05-2021)

RSS
Dit item is verlopen op 25-06-2021.

De coronapandemie en de maatregelen om deze te bestrijden, hebben negatieve financiële gevolgen voor de samenleving. Ook sociaal-maatschappelijke organisaties kunnen te maken hebben met een financieel nadeel als direct gevolg van de effecten van de coronamaatregelen.

Het is mogelijk dat de uitvoering van activiteiten en de continuïteit van de organisatie hierdoor onder druk is komen te staan. Een eenmalige tegemoetkoming voor opgelopen financiële schade draagt ertoe bij dat deze organisaties hun activiteiten aan kunnen blijven bieden aan inwoners van de gemeente Lopik. Het gaat dan bijvoorbeeld om buurthuizen, muziekverenigingen, amateurkunst, scouting, vrijwilligersorganisaties jeugd. Hierdoor kunnen zij een positieve bijdrage blijven leveren aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor de inwoners in Lopik.

Aanvraag tegemoetkoming
De aanvraag moet uiterlijk 22 juni 2021 door de gemeente Lopik ontvangen zijn. U kunt het ingevulde formulier mailen naar gemeente@lopik.nl met als onderwerp ‘Financiële tegemoetkoming corona’. Een aanvraag kan ook per post worden gestuurd naar Gemeente Lopik, postbus 50, 3410 CB  Lopik. Het aanvraagformulier vind u onderaan deze pagina.

Voor vragen kunt u mailen naar gemeente@lopik.nl of bellen met 0348-559955. Vóór 21 juli 2021 ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig